Asset Publisher

Thông báo nghỉ giảng dạy, học tập, thực tập để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 đến hết ngày 29/3/2020

Thông báo nghỉ giảng dạy, học tập, thực tập để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 đến hết ngày 29/3/2020


THÔNG BÁO

Về việc nghỉ giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid - 19)

----------------------------------------------------

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid - 19),

 

Thực hiện Công văn số 870/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội và Công văn số 775/SLĐTBXH-DB ngày 13/3/2020 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

 

Nhà trường ra thông báo số 63/TB-CĐĐTĐL về thời gian nghỉ giảng dạy, học tập cụ thể như sau:

 

Giảng viên và HSSV nghỉ giảng dạy, học tập, thực tập hết ngày 29/3/2020

Đối với học sinh các lớp văn hóa thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trung tâm giáo dục thường xuyên Cầu Giấy. Thời gian đi học lại, Nhà trường sẽ thông báo sau.

 

Toàn bộ thời gian nghỉ, Nhà trường sẽ bố trí dạy và học bù để đảm bảo tiến độ năm học.

 

Trong thời gian nghỉ, đề nghị giảng viên và HSSV thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của Bộ Y tế, trường hợp có các biểu hiện nhiễm bệnh, đề nghị đến ngay cơ sở y tế khám và báo cáo Nhà trường thông qua bộ phận Y tế theo số điện thoại: 0384018363.