Asset Publisher

Thông báo tuyển dụng giảng viên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

 

1. Tổng chỉ tiêu cần tuyển là: 04 gồm:

 • Giảng viên ngành Nhiệt lạnh: 02
 • Giảng viên ngành Cơ khí: 02    

2. Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

 • Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 • Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ và không có dị tật về hình thể; không nói ngọng, nói lắp;
 • Không thuộc đối tượng bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định:

 • Đơn xin dự tuyển
 • Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú
 • Bản sao Giấy khai sinh
 • Bản sao Chứng minh thư nhân dân
 • Bằng cấp, bảng điểm có liên quan

5. Tiếp nhận hồ sơ, thời gian, địa điểm:

 • Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 05/7/2017 đến 20/7/2017 
 • Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.
 • Địa chỉ: Phòng B103. Đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Mọi chi tiêt liên hệ điện thoại: 0988 081 636

 

 

Nơi nhận:

- Trung tâm TTTV

- Lưu VT, TC

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Chu Khắc Huy