Asset Publisher

Thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập tốt nghiệp khóa 39 - Hệ cao đẳng chính quy

KẾ HOẠCH

                    Tổ chức tuyển dụng sinh viên thực tập tốt nghiệp khóa 39 - Hệ cao đẳng chính quy                   

 

Công ty cổ phần viễn thông FPT

Công ty cổ phần giải pháp kỹ thuật viễn thông

Thông báo tuyển thực tập sinh sinh viên khóa 39 - Hệ cao đẳng chính quy trường cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 thứ 7 - ngày 27/12/2014

Địa điểm: tại phòng C101 - trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Yêu cầu các sinh viên tham khóa 39 - Hệ cao đẳng chính quy tham gia đầy đủ, nghiêm túc buổi tuyển dụng.