Asset Publisher

Thông báo tuyển viên chức năm 2011


TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC


 
Số: 685 /TB-HĐTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Hà nội, ngày  09   tháng 12 năm 2011
 
THÔNG BÁO
 KẾ HOẠCHTHI TUYỂN VIÊN CHỨC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI NĂM 2011
 
          Căn cứ Quyết định số 5720/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội năm 2011;
            Căn cứ Quyết định số 674 /QĐ-ĐTĐL, ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội năm 2011;
  
 

          Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội năm 2011, thông báo Kế hoạch thi tuyển viên chức trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội năm 2011 như sau: 

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
            1. Mục đích: Tuyển dụng viên chức giảng viên, viên chức các đơn vị trực thuộc Trường, đảm bảo đúng trình độ chuyên môn theo vị trí công tác còn thiếu tại trường để từng bước đảm bảo cơ cấu cán bộ, viên chức của trường;
            2. Việc tuyển chọn thực hiện nghiêm túc, công bằng, đúng quy định về công tác tuyển dụng để tuyển chọn giảng viên, viên chức có chất lượng, đảm bảo công tác quản lý và chuyên môn của trường.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC: 
            Tổng số cần tuyển 13 người; trong đó: 
1. Giảng viên (mã ngạch 15.111) cần tuyển: 04 người; trong đó:
 
TT
Chuyên ngành
Chỉ tiêu cần tuyển
Yêu cầu về trình độ
1
Nhiệt lạnh
1
Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, ngành Nhiệt lạnh
2
Pháp luật
1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật
3
Tiếng Anh
1
Tốt nghiệp Đại học trở lên; ngành sư phạm Tiếng Anh
4
Toán
1
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành SP Toán.
 
Tổng
4
 
2. Viên chức làm công tác hành chính cần tuyển: 09 người; trong đó:
 
TT
Chuyên ngành
Chỉ tiêu cần tuyển
Yêu cầu về trình độ
1
Chuyên viên (01.003)
6
01 tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh; 01 tốt nghiệp đại học ngành Thương mại; 01 tốt nghiệp đại học ngành sư phạm giáo dục công dân; 01 tốt nghiệp đại học ngành Thông tin Thư viện; 01 tốt nghiệp đại học ngành Khoa học máy tính; 01 tốt nghiệp đại học ngành Thông tin học.
2
Kỹ thuật viên (13.096)
3
Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, loại giỏi ngành Kỹ thuật máy tính
 
Tổng
9
 
 
III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
   Người đăng ký dự tuyển vào làm viên chức trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội năm 2011 phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:
a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội. Trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội phải tốt nghiệp hạng giỏi, xuất sắc, thạc sỹ hoặc tiến sỹ đúng ngành, chuyên ngành cần tuyển;
b) Tuổi đời dự tuyển không quá 45 tuổi;
c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có trình độ văn bằng theo ngạch,  chuyên ngành cần tuyển; có chứng chỉ đào tạo phù hợp theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng, cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ:
- Đối với ngạch chuyên viên và tương đương: Có trình độ ngoại ngữ B một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc; trình độ Tin học văn phòng;
 - Đối với ngạch giảng viên:
Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, loại khá trở lên;
.  Phải có ít nhất 2 chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học (Chương trình chính trị - triết học nâng cao cho nghiên cứu sinh và cao học; Những vấn đề cơ bản của tâm lý học và lý luận dạy học bộ môn ở bậc đại học). Những chứng chỉ này có thể bổ sung sau trong thời gian thử việc, nhưng ít nhất người dự tuyển phải học trường sư phạm hoặc đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không phải tốt nghiệp trường sư phạm.
d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ và không có dị tật về hình thể; không nói ngọng, nói lắp;
đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
2.1. Bản Sơ yếu lý lịch tuyển dụng viên chức (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan bố, mẹ người đăng ký dự tuyển đang công tác, làm việc;
2.2. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
2.3. Bản sao giấy khai sinh;
2.4. Các bản sao Bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ theo quy định;
2.5. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú;
2.6. Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ; giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; giấy xác nhận được hưởng chế độ nhiễm chất độc hoá học, chế độ kháng chiến, ...);
Các bản sao nói trên không cần phải công chứng, chứng thực; người dự tuyển phải cam đoan ký vào các bản sao và chịu trách nhiệm về nội dung các bản sao khi nộp hồ sơ. Khi trúng tuyển phải xuất trình các bản chính để kiểm tra và làm thủ tục hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.
2.7. Giấy xác nhận của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện về đối tượng ưu tiên;
2.8. Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan có thẩm quyền y tế cấp quận, huyện trở lên cấp; giấy chững nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
2.9. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu ghi tên người khác thì phải có tên của thí sinh bên cạnh hoạc sau phong bì), 2 ảnh cỡ 4x6
3. Cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển:
3.1. Ng­ười dân tộc thiểu số; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, ng­ười h­ưởng chính sách như­ thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng tr­ước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trư­ớc); con đẻ của ngư­ời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 30 điểm vào tổng kết quả điểm thi tuyển;
3.2. Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào tổng kết quả điểm thi tuyển;
3.3. Những ngư­ời có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những ngư­ời tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; ng­ười đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ ba năm trở lên được cộng 10 điểm vào tổng kết quả điểm thi tuyển.
IV. XÉT TUYỂN THẲNG:
Xét tuyển thẳng người đạt danh hiệu Thủ khoa xuất sắc, đủ điều kiện, tiêu chuẩn thông báo trên, có chuyên môn đúng ngành, nghề cần tuyển.
V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN:
A. Đối với người dự tuyển ngạch giảng viên, giáo viên trung học:
1. Hình thức thi tuyển, gồm 4 phần thi:
+ Phần thi viết hành chính;
+ Phần thi thực hành 01 tiết giảng trên lớp;
+ Phần thi trắc nghiệm Tin học;
+ Phần thi trắc nghiệm Ngoại ngữ.
2. Nội dung thi tuyển:
2.1. Phần thi viết hành chính (thời gian thi 120 phút, hệ số 1, tính theo thang điểm 100); nội dung thi gồm:
- Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo;
- Pháp lệnh cán bộ công chức đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003;
- Luật giáo dục
- Điều lệ trường Cao đẳng .
- Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch giảng viên (đối với thi giảng viên)
- Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 2.2. Phần thi thực hành, tính theo thang điểm 100: thí sinh thực hành 01 tiết giảng về chuyên môn, nghiệp vụ (tính hệ số 2);
Nội dung: thí sinh trình bày những bước và những nội dung cơ bản của một tiết dạy trên lớp (tiết dạy được bốc thăm trong số 05 tiết giảng đã chuẩn bị soạn trước); thời gian thực hành từ 30 đến 45 phút.
            2.3. Phần thi trắc nghiệm Ngoại ngữ, tính theo thang điểm 100: Thời gian 30 phút, mỗi đề thi trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi trình độ B bằng một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
            2.4. Phần thi trắc nghiệm Tin học, tính theo thang điểm 100: Thời gian 30 phút, mỗi đề thi trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi trình độ Tin học văn phòng trình độ B.                                 
3. Miễn thi Ngoại ngữ, Tin học
- Miễn thi Tin học đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành công nghệ thông tin.
- Miễn thi ngoại ngữ đối với các thí sinh sau: tốt nghiệp đại học/thạc sĩ/tiến sĩ ở nước ngoài; có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hệ chính quy; có chứng chỉ TOEFL quốc tế đạt từ 500 điểm trở lên theo thang điểm cũ (hoặc 61 điểm trở lên theo thang điểm mới), IELTS đạt từ 5.5 điểm trở lên trong thời hạn 3 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Các đối tượng được miễn thi ngoại ngữ nêu trên phải thuộc 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, và là ngoại ngữ thứ hai đối với thí sinh dự thi vào ngạch giảng viên ngoại ngữ.
B. Đối với người dự tuyển viên chức các ngạch khác ngạch giảng viên, giáo viên:
1. Hình thức tuyển dụng, gồm 4 phần thi:
+ Phần thi viết hành chính;
+ Phần thi vấn đáp;
+ Phần thi trắc nghiệm tin học;
+ Phần thi trắc nghiệm ngoại ngữ.
2. Nội dung các phần thi:
2.1. Thi viết hành chính, (thời gian thi 120 phút, hệ số 2, tính theo thang điểm 100); nội dung thi gồm:
- Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo;
- Luật giáo dục
- Pháp lệnh cán bộ công chức đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003;
- Điều lệ trường Cao đẳng.
 2.2. Thi vấn đáp, tính theo thang điểm 100; thời gian thi không quá 30 phút kể cả thời gian chuẩn bị, nội dung thi về hiểu biết chuyên môn được nêu tại Tiêu chuẩn nghiệp vụ từng ngạch viên chức cần tuyển;
            2.3. Phần thi trắc nghiệm Ngoại ngữ, tính theo thang điểm 100: Thời gian 30 phút, mỗi đề thi trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi trình độ B bằng một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
            2.4. Phần thi trắc nghiệm Tin học, tính theo thang điểm 100: Thời gian 30 phút, mỗi đề thi trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi trình độ Tin học văn phòng trình độ B.         
3. Miễn thi Ngoại ngữ, Tin học (thực hiện tương tự như đối với người dự tuyển vào giảng viên, giáo viên nêu trên)
            Tài liệu tham khảo nội dung thi tuyển cán bộ, giáo viên, giảng viên do Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội chuẩn bị.
VI. PHÚC KHẢO BÀI THI VIẾT
1. Thí sinh có nguyện vọng xin phúc khảo phải nộp đơn và lệ phí phúc khảo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.
2. Bài phúc khảo do Hội đồng thi tổ chức chấm theo Quy chế thi tuyển công chức. Nếu tại bài phúc khảo, điểm chấm phúc khảo chênh lệch dưới 10 điểm so với điểm chấm lần đầu thì điểm kết luận là điểm chấm lần đầu; nếu chênh lệch từ 10 điểm trở lên thì cặp chấm lần đầu và cặp chấm phúc khảo phải đối chất và thống nhất điểm;
- Nếu điểm thống nhất sau khi đối chất so với điểm chấm lần đầu chênh lệch dưới 10 điểm thì điểm kết luận là điểm chấm lần đầu;
- Nếu điểm thống nhất sau khi đối chất so với điểm chấm lần đầu chênh lệch từ 10 điểm trở lên thì điểm kết luận là điểm thống nhất giữa cặp chấm phúc khảo và cặp chấm lần đầu;
3. Nếu hai cặp giám khảo chấm lần đầu và chấm phúc khảo không thống nhất được điểm thì báo cáo Trưởng ban phúc khảo có biện pháp giải quyết và quyết định.
VII. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Cách tính điểm xác định người trúng tuyển ngạch giảng viên, giáo viên
1.1. Tổng điểm xét tuyển qua thi = Điểm bài thi viết hành chính (hệ số 1) + điểm bài thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ (hệ số 2) + điểm ưu tiên (nếu có).
Phần thi trắc nghiệm Ngoại ngữ, Tin học là thi điều kiện, kết quả từ 50 điểm trở lên là đạt yêu cầu, không tính vào tổng điểm xét tuyển.
1.2. Xét duyệt người trúng tuyển theo chỉ tiêu của từng ngành, nghề dự tuyển. Người trúng tuyển là người dự tuyển đủ các phần thi (kể cả thi tin học và ngoại ngữ), mỗi phần thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và có tổng điểm xét tuyển qua thi nêu trên cao nhất đến hết chỉ tiêu cần tuyển. Trường hợp có nhiều người trùng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người trúng tuyển là người có điểm bài thi thực hành cao hơn. Nếu có cùng số điểm ở bài thi thực hành thì người trúng tuyển là người có kết quả học tập trung bình toàn khóa cao hơn.
  
2. Cách tính điểm xác định người trúng tuyển ngạch viên chức khác 
            2.1. Tổng điểm xét tuyển qua thi = Điểm bài thi viết hành chính (hệ số 2) + điểm thi vấn đáp (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).
Phần thi trắc nghiệm Ngoại ngữ, Tin học là thi điều kiện, kết quả từ 50 điểm trở lên là đạt yêu cầu, không tính vào tổng điểm xét tuyển.
            2.2. Xét duyệt người trúng tuyển theo chỉ tiêu của từng ngạch dự tuyển. Người trúng tuyển là người dự tuyển đủ các phần thi (kể cả thi tin học và ngoại ngữ), mỗi phần thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và có tổng điểm xét tuyển nêu trên cao nhất đến hết chỉ tiêu cần tuyển. Trường hợp có nhiều người trùng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người trúng tuyển là người có điểm bài thi viết hành chính cao hơn; nếu có cùng số điểm ở bài thi viết hành chính thì người trúng tuyển là người có kết quả học tập trung bình toàn khóa cao hơn.
VIII. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN
 1. Đối với trường hợp khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã có thời gian công tác liên tục có đóng bảo hiểm xã hội trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước hoặc trước đây là cán bộ, công chức sau đó chuyển ra làm ở các khu vực khác ngoài nhà nước, nay được tuyển dụng và bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đó đảm nhiệm thì quá trình công tác có đóng bảo hiểm xã hội được xem xét để làm cơ sở xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí được tuyển dụng.
2. Những thí sinh đang hợp đồng thoả thuận hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu nếu không trúng tuyển mà có thí sinh khác trúng tuyển vào chỉ tiêu này thì phải chấm dứt hợp đồng lao động sau khi có Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng của UBND Thành phố.
 
IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định: Bán tại Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.
2. Tiếp nhận hồ sơ, thời gian, địa điểm:
- Bán hồ sơ từ ngày 14/12/2011 đến ngày 20/12/2011.
- Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/12/2011 đến ngày 22/12/2011.
- Tổ chức thi tuyển: Ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2012.
- Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.
- Địa chỉ: Ngõ 86, phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Mọi chi tiết liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.
 Điện thoại 04.3.7676410.
 
Trong quá trình tổ chức và thực hiện Kế hoạch này nếu có gì vướng mắc, đề nghị có ý kiến về phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền  xem xét giải quyết.
 
  Nơi nhận:

 -          Sở Nội vụ (để báo cáo);

-          Các thành viên của HĐTT (để thực hiện);
-     Lưu
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TTVC
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
Chu Khắc Huy