Asset Publisher

Thông báo về việc phát học bổng HSSV

                          THÔNG BÁO 

                          V/v : Phát học bổng HSSV

 

               Phòng Kế toán –Tài vụ phát học bổng khuyến khích học tập học kỳ I / 2015-2016 :

 

           - Hệ cao đẳng : K42

                    - Hệ cao đẳng nghề : K42

                    - Hệ TCCN              : K42

*Thời gian:

    Từ 10h00  ngày 9  tháng  5  năm 2016 đến hết 17h00 ngày 20 tháng 5 năm 2016 .

 

*Địa điểm:

             Tại phòng Thủ quỹ - Trong giờ hành chính

    ( Điện thoại liên hệ : 04 38 338 915 ; DĐ 0978 982 533)

 

*Yêu cầu: Mang thẻ HSSV hoặc CMT