Web Content Display

 

 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: phòng 111 khu nhà K

- Số điện thoại: 0243.7673896  - Số lẻ  106

 

Lãnh đạo Khoa

- Phó khoa: Thạc sỹ Nguyễn Minh Tuyết

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Minh Tuyết

1981 Phó khoa Thạc sỹ

02

Nguyễn Phương Huy

1966 Giảng viên Thạc sỹ

03

Nguyễn Thị Hồng Thơm

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Trần Đông Hải

1984

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Trương Minh Tiến

1971

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Cao Thị Thanh Lê

1984

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Nguyễn Thị Nhung

1976

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Nguyễn Thị Thu Hằng

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

09

Dương Ngọc Hồng

1984

Giáo viên

Thạc sỹ

10

Phan Thị Thanh Tâm

1978

Giảng viên

Thạc sỹ

11

Chu Thị Quế

1980

Giáo viên

Thạc sỹ

12

Phạm Thị Chinh

1986

Giáo vụ

Cử nhân

13

Đặng Hồng Phúc

1989

Giảng viên

Thạc sỹ

 

 

Nhiệm vụ chính

Đào tạo và nghiên cứu khoa học bao gồm các môn chung cho các trình độ Cao đẳng kỹ thuật, Trung cấp kỹ thuật và Trung học Nghề 

 

Các bộ môn trực thuộc

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

Tổ Ngoại ngữ

ThS.  Phan Thị Thanh Tâm

02

Tổ Khoa học tự nhiên

ThS. Trần Đông Hải

 

Cơ sở vật chất                

01 phòng thí nghiệm Vật lý

01 phòng thí nghiệm hóa học

01 kho giáo dục thể chất

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2010

Quyết định số 4429/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Bằng khen "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2009 - 2010"

UBND Thành phố Hà Nội

02

2015

Quyết định số 3496/ QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Bằng khen "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014 - 2015"

UBND Thành phố Hà Nội