CÁC KHOA TRỰC THUỘC TRƯỜNG

 

 

Đơn vị

 

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ, Điện thoại

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

ThS. Phạm Trường Sinh

 

Trưởng khoa

Địa chỉ: B 401

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 115

Khoa Điện tử - Viễn thông

 

ThS. Đặng Quốc Chính

 

Trưởng khoa

Địa chỉ: B 404

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 119

 

ThS. Phạm Đức Tuấn

 

Phó Trưởng khoa

Khoa Điện - Tự động hóa

 

ThS. Trần Liêm Hiệu

 

Trưởng khoa

Địa chỉ: B 403

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 109

Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

ThS. Đặng Quang Hùng

 

Ks. Nguyễn Đức Tú

Trưởng khoa

 

Phó Trưởng khoa

 

Địa chỉ: B 402

Điện thoại: (024) 37673896, Số lẻ: 113

Khoa Giáo dục đại cương

 

ThS. Nguyễn Thị Tươi

 

Phó phụ trách khoa

Địa chỉ: K 101

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 106