Journal Article View
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các môn học, mô đun chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản 1

Tiếng Anh cơ bản 2

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Lập trình cơ bản

Kỹ thuật số-Vi xử lý

Kỹ thuật ghép nối

Cơ sở dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tin học văn phòng

Môn học, mô đun chuyên môn

Lập trình hướng đối tượng

Phân tích và thiết kế hệ thống

Cấu trúc máy tính

Bảo trì hệ thống máy tính

Mạng máy tính

Quản trị mạng

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thiết kế Web

Lập trình Web

Lập trình Windows

Xử lý ảnh

Thiết kế đồ họa

Thực tập trải nghiệm thực tế nghề nghiệp

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

Môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 3 trong 6 mô đun)

Lập trình nâng cao (.Net)

Thiết kế đa phương tiện

Thương mại điện tử

Bảo mật và an toàn thông tin

Hệ điều hành mã nguồn mở

Vi điều khiển 

 

2. NGÀNH KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Các môn học, mô đun chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản 1

Tiếng Anh cơ bản 2

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Vẽ kỹ thuật

Cơ kỹ thuật

Máy điện và khí cụ điện

Điện cơ bản

Cơ sở kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hòa không khí

Cơ khí đại cương

Môn học, mô đun chuyên môn

Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh cơ bản

Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

Thiết bị nhiệt dân dụng

Điều hòa không khí ô tô

Hệ thống máy lạnh công nghiệp

Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy lạnh

Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Sửa chữa mạch điều hòa

Thực tập trải nghiệm thực tế nghề nghiệp

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

Môn học, mô đun tự chọn (chọn 1 trong 3 mô đun sau)

Chuyên đề máy lạnh và điều hòa không khí công nghệ mới

Quản trị doanh nghiệp

Gia công, lắp đặt đường ống

 

3. NGÀNH  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Các môn học, mô đun chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin họcđại cương

Tiếng Anh cơ bản1

Tiếng Anh cơ bản2

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Máy điện và khí cụ điện

Mạch điện

Vẽ điện

Điện tử cơ bản

Điện cơ bản

Cơ khí đại cương

Môn học, mô đun chuyên môn nghề

Đo lường và cảm biến

Điều khiển điện khí nén

Thiết bị điện tử dân dụng

Kỹ thuật sửa chữa nguồn

Cung cấp điện

Điện tử công suất

Kỹ thuật xung- số

Kỹ thuật mạch

Vi điều khiển

Thiết kế mô phỏng mạch điện tử

Kỹ thuật Audio

Kỹ thuật video

Thiết bị điện dân dụng

Điều khiển lập trình PLC

Trang bị điện

Thực tập trải nghiệm thực tế nghề nghiệp

Thực tập chuyên nghành

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

Môn học, mô đun tự chọn(chọn 1 trong 2 mô đun sau)

KT Bảo trì và mạng máy tính

Điều khiển  lập trình PLC nâng cao

 

4. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Các môn học, mô đun chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản 1

Tiếng Anh cơ bản 2

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Vẽ điện

Máy điện và khí cụ điện

Cơ kỹ thuật

Điện tử cơ bản

Điện cơ bản

Môn học, mô đun chuyên môn

Đo lường và cảm biến

Điều khiển điện khí nén

Autocad

Điện tử công suất

Kỹ thuật xung - số

Truyền động điện

Kỹ thuật vận hành, điều khiển hệ thống cơ điện tử

Kỹ thuật mạch

Gia công cơ khí

Vi điều khiển

Bảo trì, bảo dưỡng máy công nghiệp

Kỹ thuật lắp đặt điện

Điều khiển lập trình PLC

Máy điều khiển theo chương trình số

Công nghệ chế tạo rô bốt

Thực tập trải nghiệm thực tế nghề nghiệp

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

Môn học, mô đun tự chọn

Mô đun tự chọn 1 (chọn 1 trong 3 mô đun sau)

   1.Thiết kế mô phỏng mạch điện tử

   2.Thiết bị điện tử dân dụng

   3.Trang bị điện - điện tử trên máy

 

5. NGÀNH  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Các môn học, mô đun chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản 1

Tiếng Anh cơ bản 2

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, môđun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Vẽ điện

Gia công cơ khí

Điện cơ bản

Điện tử cơ bản

Kỹ thuật số

Môn học, mô đun chuyên môn

Thiết bị điện công nghiệp

Điện tử công suất

Đo lường cảm biến

Điều khiển lập trình PLC

Điều khiển tự động

Vi điều khiển

Trang bị điện – điện tử trên máy

Điều khiển theo chương trình số và Rô bốt công nghiệp

Điều khiển tự động truyền động điện

Truyền động dầu ép và khí nén

Tự động hóa quá trình sản xuất

Mạng truyền thông công nghiệp

Thực tập trải nghiệm thực tế nghề nghiệp

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

Môn học, mô đun tự chọn(chọn 1 trong 2 mô đun sau):

Công nghệ chế tạo Robot

Thiết kế giao diện điều khiển

 

6. NGÀNH  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

Các môn học, mô đun chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản 1

Tiếng Anh cơ bản 2

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

- Môn học, mô đun cơ sở

Cấu kiện điện tử và đo lường

Kỹ thuật mạch

Kỹ thuật số

Kỹ thuật điện

Viễn thông cơ bản

Điện tử cơ bản

Vi điều khiển

- Môn học, mô đun chuyên môn

Cơ sở thông tin số

Mạng truyền số liệu

Siêu cao tần và Anten

Kỹ thuật truyền hình

Thông tin di động

Thông tin quang

Thiết bị đầu cuối

Kỹ thuật chuyển mạch

Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin

Thực tập trải nghiệm thực tế

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

- Môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 2 trong 3 môn)

Công nghệ viễn thông mới

Thiết kế đa phương tiện

Sửa chữa điện thoại di động

 

7. NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

Các môn học, mô đun chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản 1

Tiếng Anh cơ bản 2

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Vẽ điện

Mạch điện

Máy điện và khí cụ điện

Điện cơ bản

Điện tử cơ bản

Cơ khí đại cương

Môn học, mô đun chuyên môn

Đo lường và cảm biến

Điều khiển điện khí nén

Cung cấp điện

Điện tử công suất

Vi điều khiển

Trang bị điện

Kỹ thuật máy điện

Thiết bị điện dân dụng

Thiết bị điện tử dân dụng

Kỹ thuật lắp đặt điện

Điều khiển lập trình PLC cỡ nhỏ

Điều khiển lập trình PLC

Thực tập trải nghiệm thực tế nghề nghiệp

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

Môn học, mô đun tự chọn

Mô đun tự chọn(chọn 1 trong 3 mô đun sau)

1. Kỹ thuật lắp đặt tủ điện

2. Thiết kế cung cấp điện

3. Điều khiển lập trình PLC nâng cao

           

 

 

 


No comments yet. Be the first.