Journal Article View
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

 

 

 

1. NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

 

Các môn học, mô đun chung

Các môn văn hóa chung

Toán 1

Toán 2

Ngữ văn

Vật Lý

Các môn học, mô đun giáo dục nghề nghiệp chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và AN

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Mạch điện

Máy điện và khí cụ điện

Cơ khí đại cương

Điện tử cơ bản

Điện cơ bản

Môn học, mô đun chuyên môn

Vẽ điện

Kỹ thuật máy điện

Thiết bị điện dân dụng

Thiết bị điện tử dân dụng

Trang bị điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Mô đun tự chọn(chọn 1 trong 2 mô đun sau)

Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC

Trang bị điện – điện tử trên máy

 

2. NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

 

Các môn học, mô đun chung

Các môn văn hóa chung

Toán 1

Toán 2

Ngữ văn

Vật Lý

Các môn học, mô đun giáo dục nghề nghiệp chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và AN

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Lập trình cơ bản

Tin học văn phòng 1

Tin học văn phòng 2

Cấu trúc máy tính

Môn học, mô đun chuyên môn

Bảo trì hệ thống máy tính

Mạng máy tính

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thiết kế web

Xử lý ảnh

Thiết kế đồ họa

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 04 mô đun)

Lập trình Web

Đồ họa nâng cao

Quản trị mạng

Vi điều khiển

3. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG

 

 

Các môn học, mô đun chung

Các môn văn hóa chung

Toán 1

Toán 2

Ngữ văn

Vật Lý

Các môn học, mô đun giáo dục nghề nghiệp chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Cấu kiện điện tử và đo lường

Kỹ thuật số

Kỹ thuật mạch

Điện tử cơ bản

Vi điều khiển

Môn học, mô đun chuyên môn

Mạng truyền số liệu

Thiết bị đầu cuối

Kỹ thuật truyền dẫn

Kỹ thuật chuyển mạch

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 1 trong 2 môn)

 Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin

 Viễn thông cơ bản

 

 

4. NGÀNH KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

 

Các môn học, mô đun chung

Các môn văn hóa chung

Toán 1

Toán 2

Ngữ văn

Vật Lý

Các môn học, mô đun giáo dục nghề nghiệp chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Vẽ kỹ thuật

Cơ kỹ thuật

Cơ sở kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hòa không khí

Điện cơ bản

Cơ khí đại cương

Môn học, mô đun chuyên môn

Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh cơ bản

Hệ thống máy lạnh dân dụng

Điều hòa không khí ô tô

Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Hệ thống máy lạnh công nghiệp và điều hòa không khí trung tâm

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Môn học, mô đun tự chọn   (chọn 1 trong 4 mô đun sau)

Gia công, lắp đặt đường ống

Sửa chữa mạch điều hòa

Quản trị doanh nghiệp

Chuyên đề máy lạnh và điều hòa không khí công nghệ mới

 

5. NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

Các môn học, mô đun chung

Các môn văn hóa chung

Toán 1

Toán 2

Ngữ văn

Vật Lý

Các môn học, mô đun giáo dục nghề nghiệp chung

Chính trị

Pháp luật

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và AN

Tin học đại cương

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh chuyên ngành

Các môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

Mạch điện

Máy điện và khí cụ điện

Cơ khí đại cương

Điện tử cơ bản

Điện cơ bản

Môn học, mô đun chuyên môn

Đo lường và cảm biến

Vẽ điện

Cung cấp điện

Thiết bị điện dân dụng

Trang bị điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Điều khiển lập trình PLC cỡ nhỏ

Thực tập chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Mô đun tự chọn

(chọn 1 trong 3 mô đun sau)

1. Thiết bị điện tử dân dụng

2. Điều khiển điện khí nén

3. Kỹ thuật lắp đặt tủ điện

 

 

 


No comments yet. Be the first.