CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

 

 

Diện tích trường đang quản lý sử dụng: 0.9636 Ha

 

    Trong đó:  
 

STT

Tên

Số lượng

Diện tích (m2)

1

Phòng học lý thuyết

10 phòng 

 881.28

2

Phòng học chuyên môn, thí nghiệm

01 phòng

73.44

3

Phòng thực hành chuyên ngành

14 phòng

1420.73

4

Thư viện

02 phòng   

102.4

5

Phòng phương pháp chuyên đề

01 phòng   

 

6

Phòng làm việc

16 phòng

 

7

Hội trường

01 phòng   

 

8

Nhà để xe

03 cái

 

9

Sân bóng chuyền

02 sân

 

10

Sân cầu lông

02 sân