ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

 

 

 

Đồng chí Trần Quang Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hà Nội và đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng và tặng hoa BCH Đoàn TNCS HCM trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2024

 

 

 

Là một tổ chức chính trị xã hội, Đoàn trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội có nhiệm vụ tập hợp đoàn viên, sinh viên toàn trường tu dưỡng đạo đức, học tập và nghiên cứu khoa học vì sự nghiệp giáo dục của thủ đô, rèn luyện thân thể phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trong gần 50 năm qua, Đoàn trường luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Nhà trường, góp phần cùng nhà trường thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục và đào tạo những cán bộ kỹ thuật của thủ đô Hà Nội và cả nước.

 

 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khoá XVII, nhiêm kỳ 2022-2024

 

 

 

 

Đơn vị trực thuộc

STT

Đơn vị

1

Chi đoàn Cán bộ, giảng viên giáo viên

2

Các Chi đoàn HSSV

3

Các Câu lạc bộ

 

2. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ

NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 

CẤP KHEN

 

1

1995

151/QN/TƯ

13/10/1995

Bằng khen "Đã có thành tích XS năm học 1994 – 1995"

Trung ương Đoàn

2

1999

498 – QN/TƯ

27/8/1999

Bằng khen "Đã có thành tích XS năm học 1998 – 1999"

Trung ương Đoàn

3

2010

1644/QĐ TNHN

23/11/2010

Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long –Hà Nội"

Thành đoàn Hà Nội

4

2011

470 QĐ TNHN

7/9/2011

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2010- 2011

Thành đoàn Hà Nội

5

2011

 

Bằng khen "Mô hình Nhật ký Đoàn viên, thanh niên làm theo lời Bác"

Trung ương Đoàn

6

2011

76 – QĐ/ TWĐTN

28/2/2012

Bằng khen "Đã có thành tích trong năm Thanh niên tình nguyện 2011"

Trung ương Đoàn

7

2012

 

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2011- 2012

Thành đoàn Hà Nội

8

2012

 

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN nhiệm kỳ 2010 - 2012

Trung ương Đoàn

9

2013

 

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2012 - 2013

Thành đoàn Hà Nội

10

2014

1581/QĐ-TNHN

8/8/2014

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2013 - 2014

Thành đoàn Hà Nội

11

2014

221 – QĐ/TWĐTN

15/5/2014

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN nhiệm kỳ 2012 - 2014

Trung ương Đoàn

12

2014

750 QĐ/TWĐTN

25/12/2014

Bằng khen " Đã có thành tích trong phong trào TNTN giai đoạn 2000 – 2014"

Trung ương Đoàn

13

2015

436 QĐ/TWĐTN

7/9/2015

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2014- 2015

Trung ương Đoàn

14

2015

 

Cờ thi đua xuất sắc CTĐ, PTTN khối ĐH, CĐ năm học 2014 - 2015

Thành đoàn Hà Nội

15

2016

3051 – QĐ/TĐTN

29/1/2016

Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác đảm bảo ATGT, trật tự đô thị"

Thành đoàn Hà Nội

16

2016

3420/QĐ TĐTN - VP

Cờ thi đua xuất sắc CTĐ, PTTN khối ĐH, CĐ năm học 2015 - 2016

Thành đoàn Hà Nội

17

2016

3420/QĐ TĐTN - VP

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2015 - 2016

Thành đoàn Hà Nội