Ngành nghề đào tạo

 

 

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THEO CÁC HỆ

 

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

HỆ TRUNG CẤP

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng

 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 

Mã ngành : 6510312

-------------------------------

Thời gian đào tạo : 2.5 năm

 

Trình độ chuyên môn:

 

- Có khả năng vận hành, bảo dưỡng một số tổng đài thông dụng

 

- Nắm vững tính năng tác dụng của một số thiết bị viễn thông, hệ thống viễn thông để xử lý các sự cố thường gặp trong hệ thống mạng và dịch vụ viễn thông

 

- Biết lập kế hoạch, chỉ đạo sản xuất, thi công và xử lý các sự cố về công nghệ và thiết bị viễn thông.

 

- Có khả năng bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ thuật cho lao động trực tiếp

 

Cấp bằng: Cao đẳng, danh hiệu Kỹ sư thực hành

 

 

 

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 6480201   

-------------------------------

  

Thời gian đào tạo: 2.5 năm 

 

Trình độ chuyên môn: 

- Vận hành và bảo trì được các hệ thống mạng thông tin trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

- Sử dụng và vận hành thành thạo các cơ sở dữ liệu cơ bản.

- Triển khai và quản lý được các dự án phần mềm tại các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Thành thạo trong việc thực hiện và việc áp dụng các quy trình xây dựng phần mềm sao cho hiệu quả.

- Tiếp cận được các công nghệ phục vụ cho công tác quản trị mạng đặc biệt là vấn đề bảo mật hệ thống mạng nội bộ trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

- Triển khai được các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cho các đơn vị có nhu cầu hoặc trong các trường học.

 

Cấp bằng: Cao đẳng, danh hiệu Kỹ sư thực hành

 

 

 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành: 6520205

-------------------------------

Thời gian đào tạo : 2.5 năm

 

Trình độ chuyên môn:

 

- Nắm vững kiến thức chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật nhiệt – lạnh

 

- Có khả năng xây dựng quy trình vận hành hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí  dân dụng và công nghiệp.

 

- Có khả năng tính toán xác định các thông số cơ bản và thiết kế hệ thống lạnh hoặc nhiệt công nghiệp

 

- Có khả năng lập kế hoạch sản xuất hoặc tổ chức chỉ đạo sản xuất, thi công.

 

- Có năng lực bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ thuật cho lao động trực tiếp

 

Cấp bằng: Cao đẳng, danh hiệu Kỹ sư thực hành

 

 

 

 

Tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 6520264

-------------------------------

Thời gian đào tạo : 2.5 năm

 

Trình độ chuyên môn:

-  Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện và hệ thống điều khiển tự động điển hỉnh.

-   Lập trình điều khiển PLC, xây dựng mạng truyền thông công nghiệp, lập trình các họ vi xử lý và vi điều khiển 89X.

-   Đọc, nghiên cứu và triển khai tài liệu về chuyên ngành bằng tiếng Anh, làm việc độc lập và theo nhóm.

-   Phân tích, tổng hơp, đề xuất giải pháp cải tiến chế độ làm việc của các hệ thống điều khiển.

-   Nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

 

Cấp bằng: Cao đẳng, danh hiệu Kỹ sư thực hành

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Mã ngành: 6510303   

-------------------------------

  

Thời gian đào tạo: 2.5 năm 

 

Trình độ chuyên môn: 

 

- Có kiến thức cơ bản và khả năng thực hành về công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 

- Có khả năng khai thác, vận hành các hệ thống và thiết bị điện - điện tử

- Có khả năng thiết kế, chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện – điện tử và chuyển giao công nghệ.

- Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ.

- Có khả năng thiết kế và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện – điện tử.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu

 

Cấp bằng: Cao đẳng, danh hiệu Kỹ sư thực hành

 

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

Mã ngành: 6510304   

-------------------------------

  

Thời gian đào tạo: 2.5 năm 

 

Trình độ chuyên môn: 

 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở để tính toán, mô phỏng các hệ thống cơ điện tử. 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành về cơ học, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử để phân tích các hệ thống và sản phẩm trong lĩnh vực cơ điện tử.

- Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành để khai thác, vận hành, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các hệ thống cơ điện tử.

- Biết lập trình, khai thác, sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực cơ điện tử.

- Có khả năng tiếp nhận, triển khai và chuyển giao công nghệ cơ điện tử.

- Sau khi tốt nghiệp cử nhân công nghệ cơ điện tử có thể đảm nhận công việc:

+ Tham gia thiết kế, triển khai công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cơ khí tại các phòng thiết kế, phòng công nghệ, đơn vị quản lý sản xuất, kinh doanh.

+ Quản lý, vận hành, điều hành các tổ sản xuất trong các công ty lắp ráp thiết bị điện - điện tử, điều khiển tự động, thiết kế điện - tự động hóa, công ty sản xuất có sử dụng các hệ thống điện - tự động hóa.

 

Cấp bằng: Cao đẳng, danh hiệu Kỹ sư thực hành

 

 

Điện công nghiệp 

    Mã ngành: 6520227   

-------------------------------

  

Thời gian đào tạo: 2.5 năm 

 

 

Trình độ chuyên môn:

          + Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

          + Phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/ thay thế cải tiến mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

          + Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trác. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

          + Tổ chức sản xuất nhằm phục vụ cho việc tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một của hàng bảo trì, bảo dưỡng hoặc sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.

 

Cấp bằng: Cao đẳng, danh hiệu Kỹ sư thực hành

 

 

 

Điện tử công nghiệp 

    Mã ngành: 6520225   

-------------------------------

  

Thời gian đào tạo: 2.5 năm 

 

 

Trình độ chuyên môn:

          + Biết sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và mô phỏng mạch điện tử, thiết kế mạch in, lập trình điều khiển (PLC, Vi điều khiển);

          + Cấu hình và tích hợp truyền thông được cho một số hệ thống tự động hóa công nghiệp hiện đại;

         + Thiết kế được một số mạch điện tử và hệ thống điều khiển; thiết kế được giao diện người máy và vận hành được hệ thống qua mạng truyền thông;

          + Lập trình thành thạo một số hệ thống điều khiển (dùng PLC, dùng vi xử lý và IC chuyên dụng) và sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành;

         + Phát hiện được các sai hỏng và đưa ra các phương án xử lý, bảo trì, sửa chữa một số thiết bị điện tử trên dây chuyền sản xuất công nghiệp, các hệ thống điện tử, các rô bốt công nghiệp.

         + Có khả năng quản lý, giám sát, vận hành, lắp đặt, kết nối, bảo dưỡng đ­ược các thiết bị điện, điện tử thông dụng trong dây chuyền công nghiệp, trong các hệ thống điều khiển tự động, các hệ thống điện trong các xí nghiệp công nghiệp;

         + Có khả năng kiểm tra, đánh giá được chất lượng một số dây chuyền, hệ thống điện tử, rô bốt công nghiệp điển hình;

         + Có khả năng nghiên cứu, chuyển giao được các thiết bị điện tử công nghiệp theo yêu cầu công việc.

 

Cấp bằng: Cao đẳng, danh hiệu Kỹ sư thực hành