Tin mới nhất
 

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh HN nhiệm kỳ 2020 – 2022

Trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII, từ 3/3 – 12/3/2020, tại Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội, các chi bộ sôi nổi tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.​ 


Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường phát biểu tại Đại hội chi bộ 6.

 

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng nhất của mỗi chi bộ, là dịp để chi bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt một nhiệm kỳ, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

 

Báo cáo chính trị của các chi bộ đã tổng kết đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Các chi bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ, chất lượng, làm tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Nhà trường.

Các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng  các cấp, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; lãnh đạo đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Các chi bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

 

Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nhà giáo.

Đại hội thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tập trung vào các nội dung: Đổi mới hơn nữa hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, viên chức và HSSV; làm tốt công tác công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định sự phát triển của mỗi chi bộ. Đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng trong đội ngũ trí thức và HSSV. Đối với nội dung, phương thức lãnh đạo, chi bộ tập trung vào những vấn đề có tính giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như: Nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh đào tạo gắn kết với doanh nghiệp; công tác phục vụ đào tạo, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, đẩy mạnh các phong trào thi tay nghề, thi giáo viên giỏi, công tác nghiên cứu khoa học; công tác quản lý và chăm sóc người học, triển khai hiệu quả mô hình HSSV Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội "Tri thức – Thành thạo – Tử tế",…

 

Đại hội các chi bộ cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn các đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

 

Đại hội các chi bộ đã thành công tốt đẹp với kết quả 10/10 chi bộ đã thông qua nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết tuyệt đối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cũng nhận được số phiếu bầu tuyệt đối thể hiện rõ sự đoàn kết thống nhất trong mỗi chi bộ.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 6 chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí tân Bí thư trong nhiệm kỳ mới và các đồng chí trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức thực hiện tốt đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Một số hình ảnh:

Đại hội chi bộ số 5 diễn ra vào hồi 14h00' thứ 3, ngày 3 tháng 3 năm 2020:

 

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 5 chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Đại hội chi bộ số 4 diễn ra vào hồi 9h00' thứ 6, ngày 6 tháng 3 năm 2020:

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 4 bỏ phiếu tín nhiệm để bầu ra Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 4 chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Đại hội chi bộ số 6 diễn ra vào hồi 14h00' thứ 6, ngày 6 tháng 3 năm 2020:

 

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 6 chụp ảnh lưu niệm cùng tân Bí thư trong nhiệm kỳ mới.

 

Đại hội chi bộ số 9 diễn ra vào hồi 9h00' thứ 2, ngày 9 tháng 3 năm 2020:

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 9 bỏ phiếu tín nhiệm để bầu ra Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 9 chụp ảnh lưu niệm cùng tân Bí thư trong nhiệm kỳ mới.

 

Đại hội chi bộ số 7 diễn ra vào hồi 14h30' thứ 2, ngày 9 tháng 3 năm 2020:

 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Đại hội chi bộ 7.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 7 bỏ phiếu tín nhiệm để bầu ra Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 7 chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Đại hội chi bộ số 1 diễn ra vào hồi 9h00' thứ 3, ngày 10 tháng 3 năm 2020:

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 1 chụp ảnh lưu niệm cùng tân Bí thư trong nhiệm kỳ mới.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 1 chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Đại hội chi bộ số 10 diễn ra vào hồi 15h30' thứ 3, ngày 10 tháng 3 năm 2020:

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 10 bỏ phiếu tín nhiệm để bầu ra Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 10 chụp ảnh lưu niệm cùng tân Bí thư trong nhiệm kỳ mới.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 10 chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Đại hội chi bộ số 3 diễn ra vào hồi 09h00' thứ 4, ngày 11 tháng 3 năm 2020:

 

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường phát biểu tại Đại hội chi bộ 3.

 

Đồng chí tân Bí thư chi bộ số 3 nhiệm kỳ mới phát biểu tại Đại hội chi bộ.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 3 chụp ảnh lưu niệm cùng tân Bí thư trong nhiệm kỳ mới và các đồng chí trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Đại hội chi bộ số 2 diễn ra vào hồi 14h00' thứ 4, ngày 11 tháng 3 năm 2020:

 

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 2 bỏ phiếu tín nhiệm để bầu ra Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 2 chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí tân Bí thư chi bộ nhiệm kì mới và các đồng chí trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Đại hội chi bộ số 8 diễn ra vào hồi 09h00' thứ 5, ngày 12 tháng 3 năm 2020:

 

 

Đại hội thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Các đồng chí đảng viên Chi bộ số 8 chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí tân Bí thư chi bộ nhiệm kì mới và các đồng chí trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Minh Nguyệt

Ảnh: Vĩnh Chính, Việt Cường, Nguyễn Hải


No comments yet. Be the first.

Others: