Tin mới nhất
 

Đảng ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018

Tập trung làm tốt công tác tuyển sinh bổ sung, công tác phát triển đảng viên, giải quyết triệt để những công việc tồn đọng trên tất cả các lĩnh vực công tác, để hoàn thành các mục tiêu năm 2018; xác định các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong năm 2019… là những nội dung được thảo luận nghiêm túc, chất lượng trong Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng ngày 9/10/2018.


Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong 9 tháng và xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 đồng thời chủ động xây dựng kế hoach năm 2019, chiều 9/10/2018 Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng với sự tham gia của các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng các đơn vị chuyên môn và tổ chức đoàn thể. Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng TCHC, đại diện Đảng ủy trình bày Báo cáo Kết quả đạt được trong 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia báo cáo, thảo luận để làm rõ hơn các nhiệm vụ trong công tác quản lý tài chính, công tác tuyển sinh, đào tạo và công tác phát triển đảng viên. Các tham luận đã chỉ rõ thuận lợi, khó khăn, những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyển sinh, đào tạo; thực trạng và định hướng công tác tài chính cần triển khai trong 3 tháng cuối năm 2018 và cả năm 2019. Qua các tham luận, các đại biểu thống nhất đánh giá: Công tác tổ chức, sinh hoạt Đảng luôn được cấp ủy, các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Công tác cán bộ được chú trọng. Mặc dù có nhiều khó khăn khách quan nhưng với sự lãnh đạo của Đảng ủy, BGH, cùng sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức, thời gian qua, các mặt công tác tuyển sinh, đào tạo; tổ chức, cán bộ; xây dựng, phát triển đội ngũ và công tác cơ sở vật chất cơ bản đạt kết quả tốt. Công tác tuyển sinh hệ cao đẳng đã đạt gần 70% chỉ tiêu, trong đó nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí vẫn thu hút rất đông người học, vượt chỉ tiêu đề ra. Một số đơn vị đã được kiện toàn cán bộ quản lý để thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ mới bổ nhiệm hoặc thuộc diện quy hoạch Đảng ủy, BGH được quan tâm cử đi học cao cấp, trung cấp lý luận hính trị. Đặc biệt, Đảng bộ đã có sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động về tính tất yếu, khách quan xu thế tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính; yêu cầu cấp bách của việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác. Toàn trường đã thực hiện sắp xếp lại các đơn vị chức năng, điều động điều chuyển, bố trí việc làm, giải quyết chế độ hưu trí, tạo điều kiện chuyển công tác cho những giảng viên dôi dư hoặc có nguy cơ dôi dư. Bên cạnh đó đã có cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong tuyển dụng và sử dụng, đào tạo bồi dưỡng giảng viên các chuyên ngành có đông người học như nhiệt lạnh, điện tử, tự động hóa, … Đây là việc làm cụ thể thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy, Kế hoạch hành động của BGH Nhà trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII) của Đảng. Qua đó đội ngũ nhà giáo chuyên ngành đã được quan tâm bồi dưỡng và thi đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia, kết quả 100% (50/50) tham gia đánh giá đều đạt chuẩn kỹ năng nghề bậc 3 theo chuyên môn giảng dạy; đã tuyển bổ sung được 04 giảng viên có trình độ và tay nghề đáp ứng yêu cầu nhân lực cho khoa Công nghệ Nhiệt lạnh. Đời sống của viên chức, giảng viên tiếp tục ổn định, có thu nhập tăng thêm, được hỗ trợ tiền ăn trưa, công tác phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ…

 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng TCHC, đại diện Đảng ủy trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được Đảng ủy, các chi bộ cũng nhận thấy một số công tác chuyên môn còn những tồn đọng chậm được khắc phục, tiến độ thực hiện một số công tác chưa bảo đảm. Một số nghề không tuyển đủ người học, có nguy cơ không mở được lớp. Một số chỉ tiêu về phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng chuyên đề cho HSSV hàng năm và cả nhiệm kỳ khó đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ chủ chốt với Tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng Nhà trường chưa được như mong muốn, còn có cán bộ quản lý thiếu chủ động, thiếu sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ, vai trò của lãnh đạo các khoa trong công tác tuyển sinh, công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác HSSV chưa thực sự rõ nét.

 

Đông chí Nguyễn Thị Ngọc Dung - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán trình bày tham luận tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga - Bí thư Chi bộ số 2, Trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận tại Hội nghị

 

Với những kết quả đạt được, những khuyết điểm hạn chế đã chỉ ra, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy Nhà trường nhấn mạnh: Đảng ủy, BGH, các chi bộ, các đơn vị chuyên môn và từng cá nhân cán bộ, viên chức, trước hết cần bám sát,  quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra để thực thi nhiệm vụ. Các chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong đội ngũ nhà giáo và HSSV. Toàn Đảng bộ phải phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương trong công tác. Cán bộ, nhất là người đứng đầu các đơn vị, tổ chức phải không ngừng nêu gương, thể hiện vai trò lãnh đạo, quản lý trong thực thi nhiệm vụ; phải luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác thông tin, giải thích, vận động đối với đảng viên, viên chức, HSSV thuộc phạm vi quản lý. Nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm, của năm 2019 cũng như của giai đoạn sắp tới là phải tăng cường tự chủ, tích cực thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi không cần thiết để ổn định và nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho công tác xây dựng, cải tạo, sửa chữa các nhà học, phòng học và thiết bị, dụng cụ dạy học. Nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu ngành nghề, mở thêm các nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đổi mới cơ chế tài chính, chủ động xác định các định mức chi cho công tác tuyển sinh, vật tư, học liệu, nghiên cứu khoa học, chế tạo mô hình, thiết bị dạy học thực hành… Tiếp tục chú trọng công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng giảng viên chuyên ngành; tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác.

 

Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu kết luận Hội nghị

 

Bài và ảnh: Lê Việt Cường

 


No comments yet. Be the first.

Others: