Tin mới nhất
 

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của TW và Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội

Sáng ngày 08/10/2013, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25 của TW và Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, đề ra nhiệm vụ giai đoạn tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và đoàn thể chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo thanh niên phát triển toàn diện, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) Thủ đô và Đất nước.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Nhà trường, các đồng chí là Ủy viên BCH Đoàn trường, các đồng chí Bí thư, cán bộ các Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường.

 

Ảnh đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chiếu tại Hội nghị

 

Trước khi bắt đầu, toàn thể Hội nghị đã cùng nhau nghe lại tóm tắt tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng, xây dựng đất nước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hội nghị đã dành một phút tưởng niệm để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

 

Mở đầu Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Đảng ủy viên, trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV đọc Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 25-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 01-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội (Khóa XIV) về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH"; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện Nghị quyết của TW và chương trình hành động của Thành ủy trong thời gian tới.

 

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị là các tham luận: "Một số giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" của BCH Đoàn thanh niên; "Công tác tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công tác thanh niên" của Chi bộ số 01 Đảng bộ Nhà trường.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh thêm nội dung NQ 25 của TW. Đồng chí nhận định, Hội nghị này cũng là dịp thảo luận, đánh giá ưu điểm, nhược điểm và đề ra phương hướng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên. Đó là: sự lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo trực tiếp. Đảng phải đề ra chủ trương, kịp thời với thực tiễn, tiếp thu những phản hồi của thanh niên để thay đổi cho phù hợp. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của thanh niên để có những chủ trương, chính sách đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Phải định hướng rõ ràng đưa tổ chức thanh niên đi đúng quỹ đạo. Thanh niên trở thành lực lượng quan trọng nhất, giữ được bản sắc dân tộc, gìn giữ và bảo vệ tổ quốc. Và đặc biệt thanh niên phải lập nghiệp: phải học thành nghề, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng để có thể tự lập. Đặc biệt công tác phát triển Đảng rất quan trọng: phải tạo ra nhiều hoạt động để thanh niên hoạt động với cộng đồng và tự thể hiện mình.

 

Kim Dung

(Ảnh: Đức Phùng)

 


No comments yet. Be the first.

Others: