Journal Article View
 

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi vị trí cổng trường)

 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên hệ, ra vào Nhà trường của các đối tác và học sinh, sinh viên, Nhà

 

trường thông báo thay đổi địa chỉ cổng ra vào của Nhà trường như sau:

 

Địa chỉ cũ: Ngõ 86 phố Chùa Hà - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội   

      

Địa chỉ cổng mới: Đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

 

Thời điểm thay đổi : Kể từ ngày 19/5/2015


No comments yet. Be the first.

Others: