KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

 

 

Liên hệ
Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: phòng 403 khu nhà B

- Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 109

- Email: dtdh@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa: Thạc sỹ Trần Liêm Hiệu

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Trần Liêm Hiệu

1981

Trưởng khoa 

Thạc sỹ

02 Phạm Kiên Trung 1966 Trưởng Tổ bộ môn Tự động hóa Kỹ sư

03

Phạm Hồ Cương

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Đào Thu Hà

1981

Giảng viên

Kỹ sư

05

Bùi Đức Hoàng

1988

Giảng viên

Thạc sỹ

06 Nguyễn Việt Long 1978 Giảng viên Thạc sỹ
07 Hoàng Thị Ngọc 1986 Giảng viên Thạc sỹ

08

Trịnh Thị Phương Oanh

1973

Giảng viên

Thạc sỹ

 

 

 

 

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Tự động hóa công nghiệp

- Điện công nghiệp

- Điện dân dụng

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực điện, tự động hóa

 

Cơ sở vật chất   

Các phòng thực hành phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo

Bao gồm:  

 

01 phòng thực hành Điều khiển tự động

01 phòng thực hành Điện dân dụng

01 phòng thực hành PLC và Thủy khí

01 phòng thực hành Điện công nghiệp

 

Các bộ môn trực thuộc

 

            1. Tổ bộ môn Điều khiển và Tự động hóa:

            -  KS. Phạm Kiên Trung (Trưởng tổ bộ môn)          

            -  ThS. Trần Liêm Hiệu 

            -  ThS. Bùi Đức Hoàng

            -  ThS. Hoàng Thị Ngọc                   

               

           2. Tổ bộ môn Điện:

           -  ThS. Phạm Hồ Cương

           -  KS. Đào Thu Hà

           -  ThS. Trịnh Thị Phương Oanh

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2008

Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

Cờ thi đua xuất sắc

UBND Thành phố Hà Nội

02

2013

Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

 

Bằng khen tập thể Khoa Điện-Điện tử "Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013"

UBND Thành phố Hà Nội

03

2014

Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

 

Cờ thi đua xuất sắc

Năm học 2013 - 2014

UBND Thành phố Hà Nội

04

2015

Quyết định số 1334/QĐ-TTG ngày 13/8/2015

 

Bằng khen tập thể đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

Thủ tướng chính phủ

05

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

 

Bằng khen tập thể "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016"

UBND Thành phố Hà Nội

06 2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

 

Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016" cho bà Vũ Thị Luyến UBND Thành phố Hà Nội
07 2018 Quyết định số 3823/QĐ-UBND, 30/7/2018 Danh hiệu TT lao động xuất sắc năm học 2017-2018 UBND Thành phố Hà Nội
08 2019 Quyết định 5614/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc UBND Thành phố Hà Nội
09 2019 Quyết định số 5614/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 Bằng khen cho ông Bùi Đức Hoàng UBND Thành phố Hà Nội
10 2019 Quyết định số 3803/QĐ-UBND, ngày 15/7/2019 Danh hiệu NTVT TP cho ông Đào Việt Hà UBND Thành phố Hà Nội
11 2019 Quyết định số 528/QĐ-SLĐTBXH, ngày 31/5/2019 Giấy khen cho các cá nhân đạt Giải KK: Đức Hoàng, Đào Hà, Luyến trong Hội thi TB đào tạo tự làm TP năm 2019  Sở LĐTBXH
12 2021

QĐ 4376/QĐ-UBND, 6/10/2021

Cờ Thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" cho Khoa Điện - TĐH UBND Thành phố Hà Nội

 

 

CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA:

 

Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ Cao đẳng

* Kỹ năng chính được đào tạo

Nghề Điện công nghiệp "có mặt" ở hầu hết các lĩnh vực xã hội, với nền công nghiệp hóa giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện năng phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, nghề Điện Công nghiệp thực hiện thiết kế, thi công các hệ thống điện trong dân dụng và nhà máy xí nghiệp công nghiệp; vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống điện trong các tòa nhà và trong sản xuất công nghiệp

* Cơ hội việc làm

- Tham gia làm việc tại các bộ phận quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới điện cho các tòa nhà, căn hộ, khách sạn, các nhà máy sản xuất công nghiệp

- Vận hành các hệ thống tự đông hóa trong các công ty hoạt động sản xuất công nghiệp

- Các công ty thi công và xây lắp điện.

- Tự mở cửa hàng kinh doanh tự do hoặc làm kỹ thuật viên cho các doanh nghiệp kinh doanh về vật tư, thiết bị ngành điện, điện công nghiệp.

- Tự mở cửa hàng sửa chữa, bảo trì các loại thiết bị điện, các loại máy điện, máy bơm nước, lắp đặt hệ thống điện …

- Tự mở doanh nghiệp kinh doanh hoặc làm kỹ thuật viên cho các công ty chuyên về lĩnh vực điện, làm việc tại các các công trình từ dân dụng đến công nghiệp, các tòa nhà, khách sạn khi có nhu cầu.

- Tham gia lao động xuất khẩu.

 

Nghề: Tự động hóa công nghiệp - Trình độ Cao đẳng

* Kỹ năng chính được đào tạo

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các khu công nghiệp, các nhà máy hiện đại trong các lĩnh vực chế tạo cơ khí, dệt may, lắp ráp điện tử với các dây chuyền tự động hóa đang hình thành ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nghề Tự động hóa công nghiệp là một ngành công nghệ liên quan đến việc ứng dụng các kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điều khiển và kỹ thuật máy tính vào việc vận hành và điều khiển quá trình sản xuất

* Cơ hội việc làm

- Cán bộ quản lý, vận hành, bảo trì dây truyền sản xuất tự động hóa trong các nhà máy sản xuất công nghiệp

- Kỹ thuật viên thi công, lắp đặt  các hệ thống tự đông hóa

- Các công ty thi công và xây lắp điện.

- Chuyên viên trong  các công ty liên quan đến các giải pháp cho cuộc sống tiện ích hơn như: Các công ty về "nhà thông minh", quản lý vận hành hệ thống các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại,…

- Tự mở cửa hàng kinh doanh lĩnh vực điện, tự đông hóa.

- Tham gia lao động xuất khẩu

 

Điện công nghiệp - Trình độ Trung cấp

* Mô tả nghề

Nghề Điện công nghiệp "có mặt" ở hầu hết các lĩnh vực xã hội, với nền công nghiệp hóa giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện năng phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, nghề Điện Công nghiệp thực hiện thiết kế, thi công các hệ thống điện trong dân dụng và nhà máy xí nghiệp công nghiệp; vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống điện trong các tòa nhà và trong sản xuất công nghiệp

* Kỹ năng chính được đào tạo

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng

- Vận hành được các hệ thống điện công nghiệp đảm bảo an toàn, đúng trình tự và các yêu cầu kỹ thuật.

- Bảo trì các hệ thống điện trong dân dụng và công nghiệp

- Lắp đặt các loại tủ điện trong dân dụng và công nghiệp

- Lắp đặt, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng của hệ thống trang bị điện trong công nghiệp.

- Thi công hệ thống điện dân dụng cho nhà dân, tòa nhà nhỏ và trung bình.

- Kết nối phần cứng và lập trình được một số bộ điều khiển logic cỡ nhỏ

* Cơ hội việc làm

- Công nhân kỹ thuật sửa chữa điện trong các trạm điện, công ty, nhà máy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện năng và công nghiệp.

- Kỹ thuật viên lắp đặt hệ thống điện dân dụng, các loại tủ điện điều khiển trong công nghiệp.

- Kỹ thuật viên vận hành, bảo dưỡng thiết bị điện công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp

- Tự mở cửa hàng kinh doanh tự do hoặc làm kỹ thuật viên cho các doanh nghiệp kinh doanh về vật tư, thiết bị ngành điện, điện công nghiệp.

- Tự mở cửa hàng sửa chữa, bảo trì các loại thiết bị điện, các loại máy điện, máy bơm nước, lắp đặt hệ thống điện …

- Tự mở doanh nghiệp kinh doanh hoặc làm kỹ thuật viên cho các công ty chuyên về lĩnh vực điện, làm việc tại các các công trình từ dân dụng đến công nghiệp, các tòa nhà, khách sạn khi có nhu cầu

- Tham gia lao động xuất khẩu