PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:  

            - Địa chỉ: phòng 102 nhà B

            - Điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 112

            - Email: cthssv@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo Phòng   

Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Phương Anh

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Phương Anh 

1982

Trưởng phòng

Thạc sỹ

02

Lê Thanh Huyền

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

03 Phạm Thị Ánh Hồng 1973 Chuyên viên Thạc sỹ

04

Nguyễn Văn Quang

1998

Kỹ thuật viên

Cử nhân CĐ

05 Nguyễn Đức Thắng 1970 Giáo viên Cử nhân
06 Nguyễn Văn Trường 1989 Chuyên viên Kỹ sư

 

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên, theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động trong học sinh, sinh viên, công tác quản lý học sinh, sinh viên theo quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Nhiệm vụ

- Tổ chức công tác tiếp nhận học sinh, sinh viên đầu khóa và thực hiện quản lý hồ sơ, danh sách học sinh, sinh viên trúng tuyển; bố trí vào các lớp theo chuyên ngành tuyển chọn, chỉ định ban đại diện hoặc cố vấn học tập lớp, in, cấp phát thẻ học sinh, sinh viên, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác học sinh, sinh viên;

- Chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tình hình nhận thức của học sinh, sinh viên và kiến nghị các biện pháp giải quyết với Nhà trường; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuần sinh hoạt công dân đầu khoá học; định kỳ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ và các hoạt động xã hội lành mạnh khác trong học sinh sinh viên;

- Tổ chức và quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú theo quy định;

- Theo dõi và tổ chức đánh giá ý thức học tập, rèn luyện, thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên;

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên học môn Quốc phòng an ninh;

- Tổ chức in bằng tốt nghiệp đối với hệ chính quy và một số hệ đào tạo khác; quản lý văn bằng; tổ chức bế giảng và thực hiện thủ tục cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy, các hệ do Trường đào tạo. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của học sinh, sinh viên hệ chính quy khi có yêu cầu;

- Thực hiện chế độ học bổng, học phí, lệ phí, trợ cấp xã hội, ưu đãi xã hội theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với học sinh, sinh viên, đôn đốc thu học phí, lệ phí;

- Là đơn vị đầu mối trong công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp. Thực hiện việc theo dõi, đánh giá định kỳ công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm. Đề xuất khen thưởng đối với các giảng viên hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập.

- Định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học sinh, sinh viên. Tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập kỹ năng mềm, kỹ năng bổ trợ. Tham gia tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ sở thích và các hoạt động vui chơi lành mạnh khác;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng quyết định. 

 

Đơn vị trực thuộc

 STT

Đơn vị

Phụ trách

01 Ban Quản lý Ký túc xá Nguyễn Đức Thắng - Trưởng Ban

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2009

Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

Bằng khen: "Đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2008 - 2009"

UBND Thành phố Hà Nội

02

2012

Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Cờ tặng "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2011 - 2012"

UBND Thành phố Hà Nội

03

2013

Quyết định số 3599QĐ/TU ngày 08/10/2013

Bằng khen "Đơn vị có thành tích xuất sắc trong 2 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đảng bộ Thành phố Hà Nội

04

2014

Quyết định số 3086/QĐ- UB ND ngày 10/6/2014

Bằng khen "Tập thể có thành tích trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiếu thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014)"

UBND Thành phố Hà Nội

05

2014

Quyết định số 4278/QĐ-UB ND ngày 14/8/2014

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND Thành phố Hà Nội

06

2015

Quyết định số 1332/QĐ-TTG ngày 13/8/2015

Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc"

Thủ tướng chính phủ

07

2016

Quyết định số 3222/QĐ-TNHN ngày 22/4/2016

Bằng khen Mô hình "Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị" đã có thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đọa 2011-2015

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

08 2016 Quyết định số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016 Công nhận đề tài NCKH/SKKN cho ông Phạm Tiến Dũng, Phạm Trường Sinh, Nguyễn Thanh Sơn UBND Thành phố Hà Nội

09

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND Thành phố Hà Nội

10 2017 Quyết định số 4913/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017

Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của TP

UBND Thành phố Hà Nội
11 2019 Quyết định số 5614/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 Bằng khen cho bà Nguyễn Phương Anh UBND Thành phố Hà Nội
12 2019 Quyết định số 661/QĐ-UBND, ngày 06/2/2020 Bằng khen CB quản lý năm 2019 cho ông Phạm Tiến Dũng UBND Thành phố Hà Nội