Journal Article View
 


THÔNG BÁO
 
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
Khoá 36 hệ CĐ và khoá 37 CĐ liên thông

1. Thời gian - địa điểm:
Ngày 25 tháng 8 năm 2012 - Tại Nhà văn hoá Phường Quan Hoa - Cầu Giấy – Hà Nội
 
2. Nội dung:
- Lễ bế giảng
- Tuyên dương sinh viên tốt nghiệp loại giỏi
- Trao bằng tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ và các chứng chỉ GDTC, GDQP cho sinh viên
 
3. Yêu cầu:
- Sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ
- Trang phục lịch sự
- Mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ sinh viên
 
 

No comments yet. Be the first.