Journal Article View
 

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ THỰC HIỆN ƯU ĐÃI GIÁO DỤC

(Năm học 2017 - 2018)

 

A- Đơn đề nghị theo mẫu, có xác nhận của GVCN/CVHT  
- Đối tượng miễn, giảm học phí (Mẫu quy định theo thông tư 09)  
- Đối tượng được hưởng chính sách nội trú (Mẫu quy định theo Thông tư 12)  
B- Bản sao chứng thực các giấy tờ theo từng đối tượng  

 

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI HỒ SƠ XIN HƯỞNG ƯU ĐÃI GIÁO DỤC
Miễn học phí - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh (hoặc Phòng Lao động và Thương binh cấp huyện nếu được Sở phân cấp)
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo - Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã (hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của UBND cấp xã
HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo - Giấy khai sinh
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của UBND cấp xã
HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người thuộc vùng có điều kiện KT - XH khó khăn, đặc biệt khó khăn - Giấy khai sinh
- Hộ khẩu thường trú
  (hoặc giấy đăng ký tạm trú)
HS tốt nghiệp THCS đi học trung cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Giảm 70%
học phí
Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - Giấy khai sinh
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú)
Giảm 50%
học phí
HSSV là con cán bộ, CNVC mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức BHXH cấp
Chính sách
 nội trú
-HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật - Giấy khai sinh
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của UBND cấp xã hoặc Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp (Trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do UBDN cấp xã cấp, có thể nộp quyết định của UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tập sống trong cộng đồng)
-Người tốt nghiệp truờng phổ thông dân tộc nội trú - Giấy khai sinh
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
- Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo - Giấy khai sinh
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của UBND cấp xã hoặc Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp (Trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do UBDN cấp xã cấp, có thể nộp quyết định của UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tập sống trong cộng đồng)
- Hộ khẩu thường trú
- HSSV thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú nếu ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán - Giấy xác nhận ở lại Trường trong dịp tết nguyên đán theo mẫu ở Phụ lục IV Thông tư 12

 

 

Tải đơn đề nghị cấp chính sách và mẫu  xin miễn giảm học phí:

 

1. Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú

 

2. Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí

 

 


No comments yet. Be the first.