Bản tin Trường
Match of the following fields:
code-number Title Description
Content Source:

code-number Abstract issue-date Download
Bản tin số 13: Danh mục bài viết số 13 Tên tác giả Tên bài viết Số trang ThS. Chu Khắc Huy Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 2 BBT Nhà trường và Doanh... 18/03/16
Bản tin số 12: Danh mục bài viết số 12 Tên tác giả Tên bài viết Số trang CN. Nguyễn Thị Ngọc Dung Một số điểm mới về chế độ chính sách liên quan tới HSSV hệ cao... 03/12/15
Bản tin số 11: Danh mục bài viết số 11 Tên tác giả Tên bài viết Số trang Thực hiện: Lê Việt Cường Một số điểm mới trong phương án tuyển sinh năm 2015 2 Th.S... 17/12/14
Bản tin số 10.pdf: Danh mục bài viết số 10 Tên tác giả Tên bài viết Số trang BBT (trích dẫn tài liệu) Những danh hiệu thi đua và phương hướng, nhiệm vụ phát triển... 17/12/14
Bản tin số 09.pdf: Danh mục bài viết số 09 Tên tác giả Tên bài viết Số trang Th.S Chu Khắc Huy Một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm của công tác thi đua... 10/10/14
Bản tin số 08: Danh mục bài viết số 08 Tên tác giả Tên bài viết Số trang Th.S Phạm Tiến Dũng Một số nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh vê “nêu cao tinh thần... 22/04/14
Bản tin số đặc biệt chào Xuân 2014: Danh mục bài viết số đặc biệt chào Xuân 2014 Tên tác giả Tên bài Số trang Th.S Phạm Tiến Dũng Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, mục... 17/04/14
Bản tin số 07: Danh mục bài viết số 07 Tên tác giả Tên bài Số trang Th.S Chu Khắc Huy Một số mực tiêu cụ thể cần tập trung thực hiện năm học 2013-2014 02 KS.... 22/01/14
Bản tin số 06: Danh mục bài viết số 06 Tên tác giả Tên bài Số trang Ban biên tập Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2013-2015 02 Nguyễn Thị Thu... 22/11/13
Bản tin số 05: Danh mục bài viết số 05 Tên Tác giả Tên bài Số trang Th.S Phạm Tiến Dũng Th.S Nguyễn Thị Tuyết Thanh Học Bác về phong cách quần chúng, dân chủ,... 23/09/13
Bản tin số 04: Danh mục bài viết số 04 Tên tác giả Tên bài Số trang Ban biên tập 10 sự kiện nổi bật năm 2012 02 Phạm Tiến Dũng – Lê Việt Cường Nguyên Hiệu trưởng... 25/01/13
Bản tin số 03: Danh mục bài viết số 03 Tên Tác giả Tên bài Số trang Ban biên tập Hai chiến tuyến – Một chân lý 04 Th.S Phạm Tiến Dũng Phản hồi của người học đối... 24/01/13
Bản tin số 02: Danh mục bài viết số 2 Tên tác giả Tên bài Số trang Th.S Chu Khắc Huy Một số giải pháp phát triển Nhà trường giai đoạn 2012-2017 04 Th.S Nguyễn Thị... 24/01/13
Bản tin số 01: Danh mục bài viết số 1 Tên Tác giả Tên bài Số trang Hoàng Dương Một số nội dung cơ bản trong Phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào... 11/01/13
Showing 14 results.
of 1