Journal Article View
 

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG (Điều chỉnh)

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

Khoa Kỹ thuật viễn thông

Thứ 5 ngày 18/06/2015 chuyển sang thứ 3 ngày 23/06/2015

TT

Họ và tên

Sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Tiểu ban

Buổi

Thời gian

Phòng

1

Đào Kim Lực

39ĐTTT3

Ứng dụng của bộ khuếch đại EDFA trong hệ thống WDM

Th.s. Nguyễn Thị Hương

1

Sáng

8h - 8h45

H501

2

Bùi Văn Thiện

39ĐTTT1

Nghiên cứu các vấn đề thiết kế và triển khai trạm gốc BTS cho 3G

Th.s. Đặng Thị Ngọc Lan

9h – 9h45

3

Nguyễn Văn Tài

39ĐTTT2

Công nghệ LTE cho mạng di động 4G

Th.s. Đặng Thị Ngọc Lan

10h - 10h45

4

Nguyễn Văn Tú Anh

39ĐTTT3

Kỹ thuật điều chế đa sóng mạng OFDM và mô phỏng bằng MatLab

Th.s. Đỗ Phương Nhung

2

Chiều

14h -14h45

H501

5

Đặng Thị Hà

39ĐTTT2

Quy trình lắp đặt trạm BTS

Th.s. Phạm Thị Minh Nguyệt

15h -15h45

6

Trần Thị Hạnh

39ĐTTT2

Mạng thông tin di động

Th.s. Phạm Thị Minh Nguyệt

16h - 16h45

 

 

Khoa Điện điện tử

 Thứ 5 ngày 18/06/2015 chuyển sang thứ 3 ngày 23/06/2015

TT

Họ và tên

Sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Tiểu ban

Buổi

Thời gian

Phòng

1

Tạ Tùng Lâm

39TĐH1

Thiết kế và xây dựng hệ điều chỉnh tự động truyền động điện 1 chiều theo phương pháp điều chỉnh điện áp phần cứng động cơ

Phạm Kiên Trung

1

Sáng

8h - 8h45

H307

2

Đào Thị Thu Chang

39TĐH1

9h – 9h45

3

Nguyễn Văn Hân

39TĐH2

Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao ứng dụng PLC-S7-200 ĐK TĐ Tốc độ động cơ

Trịnh Thị Phương Oanh

2

Chiều

14h -14h45

H307

4

Phạm Duy Hợp

39TĐH2

15h -15h45

 

 

Khoa Nhiệt lạnh

 Thứ 5 ngày 18/06/2015 chuyển sang thứ 3 ngày 23/06/2015

TT

Họ và tên

Sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Tiểu ban

Buổi

Thời gian

Phòng

1

Tạ Văn Ninh

39KTNL1

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho siêu thị điện máy tại Hà Nội.

Th.s. Vương Toàn Tân

1

Sáng

8h - 8h45

H504

2

Đỗ Đình Lực

39KTNL1

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho xưởng may tại Hải Phòng.

Th.s. Vương Toàn Tân

2

9h – 9h45

3

Lưu Chí Hiếu

39KTNL2

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm (xử lý gió) cho phòng họp tại Hà Nội.

Th.s. Đặng Quang Hùng

3

10h - 10h45

 

 

Chú ý:

- Khoa chủ động chuẩn bị trang thiết bị sử dụng trong buổi bảo vệ

 

- Cuối mỗi buổi bảo vệ Khoa nộp hồ sơ bảo vệ và kết quả chấm khoá luận tốt nghiệp về phòng Đào tạo – NCKH

 

- Sinh viên phải có mặt trước buổi bảo vệ 15 phút để chuẩn bị

 

- Sinh viên trình bày tóm tắt nội dung khoá luận trong thời gian 15 – 30 phút bằng Powerpoint

 

- Sinh viên bảo vệ khoá luận tốt nghiệp phải mang theo thẻ sinh viên (hoặc CMTND)


No comments yet. Be the first.