Thông tin liên hệ

 

 

1. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội

 

2. Điện thoại: số tổng đài (024)37673896  

 

Số máy lẻ tại các phòng, khoa, trung tâm:

 

          + Phòng Tổ chức -Hành chính: 116

          + Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học: 118

          + Phòng trực Đào tạo : 114

          + Phòng công tác chính trị - Quản lý học sinh sinh viên: 112

          + Phòng Kế toán - Tài vụ: 110

            + Phòng Quản trị: 105

 

 

          + Khoa Khoa học Cơ bản: 106

          + Khoa Kỹ thuật Viễn thông: 119

          + Khoa Công nghệ Thông tin: 115

          + Khoa Nhiệt lạnh: 113

          + Khoa Điện - Điện tử: 109

 

 

           + Trung tâm đào tạo, hướng nghiệp và phát triển công nghệ:104

           + Trung tâm thông tin thư viện: 117

           + Trực bảo vệ: 100

 

Fax: (84-4)38336184
 

Email: vanthu@dtdl.edu.vn - Website: www.dtdl.edu.vn