Tin mới nhất
 

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng, khóa XII

Ngày 01/09/2017, Đảng bộ trường cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và trưởng, phó các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong Nhà trường.


Đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết
 

Đến dự với Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Về phía Đảng bộ nhà trường có đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng, đồng chí Chu Khắc Huy – Phó bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng cùng các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ và các đồng chí là trưởng phó các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong Nhà trường.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giới thiệu, truyền đạt và quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 "Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 "Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 "Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".


Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế, việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...


Việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này là một đợt sinh hoạt quan trọng trong toàn đảng bộ nói chung và đội ngũ cán bộ lãnh đạo Nhà trường nói riêng, giúp cho cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức về nội dung định hướng cho quá trình phát triển nền kinh tế của đất nước theo các mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đề ra.
 

 


Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghịToàn cảnh Hội nghị

 

Lê Hồng Thanh

(Ảnh: Lê Việt Cường)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: