Tin mới nhất
 

Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng (khóa XI)

Ngày 21/09/2013, Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (Khoá XI).


Hội nghị với mục đích làm cho Đảng bộ Nhà trường hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản và mới của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI); từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện phù hợp với thực tiễn của Nhà trường để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và HSSV toàn trường; chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã về dự và báo cáo quán triệt nghị quyết của Ban chấp hành trung ương tới toàn thể đảng viên và đối tượng Đảng trong Đảng bộ Nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là báo cáo viên tại Hội nghị

 

Toàn thể đảng viên Nhà trường tham gia học tập và quán triệt Nghị quyết.

 

Hội nghị đã được nghe, học tập và quán triệt  Nghị quyết gồm 5 chuyên đề:

    Chuyên đề 1: Nghị quyết "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

    Chuyên đề 2: Nghị quyết "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

    Chuyên đề 3: Kết luận "Tiếp tục đổi mới hoàn thiện, hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở".

    Chuyên đề 4: Kết luận và tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.

    Chuyên đề 5: Kết luận "Một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020".

 

Kim Dung

(Ảnh: Đức Phùng)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: