Tin mới nhất
 

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Sáng 15/08/2016, Đảng ủy trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.


Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Chu Khắc Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.

 

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Thay mặt BCH Đảng bộ trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội,  đồng chí Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo nêu rõ, trong sáu tháng đầu năm 2016,  mặc dù khối lượng công việc nhiều, trong bối cảnh Nhà trường có nhiều khó khăn, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều mặt công tác; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhiều cán bộ chủ chốt đã thể hiện tốt vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công tác của Nhà trường; trong việc thực thi nhiệm vụ chung nhiều giảng viên, nhân viên, và HSSV rất tích cực trong công tác của mình; Công tác an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường được giữ vững; chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của  Đảng uỷ từng bước được nâng cao, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

 

Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại trong công tác của sáu tháng đầu năm đó là; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với một vài Đảng viên, quần chúng là cán bộ quản lý ở cấp phòng, khoa chưa đạt hiệu quả mong muốn; việc chỉ đạo trong công tác chuyên môn vẫn còn biểu hiện thiếu quyết liệt, không rõ hạn định và thiếu sâu sát; Công tác tổ chức, cán bộ còn những hạn chế chưa giải quyết dứt điểm; Công tác quản lý đào tạo chưa có nhiều đổi mới về phương thức tổ chức, cách thức thực hiện; công tác tài chính còn nhiều tồn đọng; công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho HSSV còn hình thức; Công tác cơ sở vật chất chưa được quan tâm thực sự, các chủ trương cải tạo, sửa chữa đôi khi mang tính bị động, chưa có kế hoạch tổng thể.

 

Bên cạnh đó báo cáo cũng nêu bật được công tác trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2016, đó là tiếp tục: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Trường, trong đó cần đẩy mạnh giáo dục tác phong, nếp sống văn minh, lịch sự cho HSSV; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ chuyên môn bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; tăng cường phát huy tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Thực hiện tốt công tác tổ chức lại các chi bộ trực thuộc, tăng cường giám sát, kiểm tra nền nếp sinh hoạt chi bộ; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, tích cực sáng tạo để xây dựng các mô hình hoạt động tại chỗ; Làm tốt công tác tuyển sinh, tiếp nhận, tổ chức học tập cho HSSV khóa mới; thường xuyên đổi mới công tác quản lý đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao vai trò và chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các khoa, tổ bộ môn; Tăng cường chất lượng, bảo đảm tiến độ công tác quản lý tài chính, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật. Từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, để hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra.

Lê Hồng Thanh

(Ảnh: Lê Việt Cường)

 

Tệp đính kèm: dai dien.jpg

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: