THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

 

Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển TẠI ĐÂY