KẾ HOẠCH

 Tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp Khóa 43 hệ Cao đẳng và Cao đẳng nghề, Khóa 44 hệ Trung cấp