QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc miễn, giảm học phí và hưởng chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên

Hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp tại trường năm học 2019 - 2020