QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019

Cho học sinh khóa 45 hệ Trung cấp (TT GDTX - bổ sung)