QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Cho học sinh khóa 44, 45 hệ Trung cấp (TT GDTX)