KẾ HOẠCH

Phun hóa chất khử khuẩn và vệ sinh môi trường phòng chống dịch viêm đường

hô hấp cấp do nCoV tại trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội