THÔNG BÁO

V/v: tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành, khai thác ĐSĐT,

Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, giai đoạn 1