QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh khóa 45 (2018 - 2020) trình độ Trung cấp

và khóa 44 (2017 - 2020) trình độ Cao đẳng