GÓP Ý XÂY DỰNG WEBSITE
Góp ý xây dựng

GÓP Ý XÂY DỰNG WEBSITE

Để trang web đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường; phục vụ các hoạt động tìm kiếm thông tin; quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học hiệu quả hơn, Bộ phận quản trị Website mong muốn người duyệt Web cho ý kiến đóng góp về nội dung và hình thức của trang web, cũng như nêu các đề xuất về việc hoàn thiện trang web của Nhà trường.

 

Rất mong nhận được nhiều ý kiến của toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Nhà trường

Hãy nhập địa chỉ mail hợp lệ.
Bạn cần phải nhập thông tin vào mục này.
Mã xác nhận Mã xác nhận Lấy mã khác
Mã xác nhận không đúng.