Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

DANH SÁCH HSSV HỌC LẠI VÀ TẠM NGỪNG HỌC CÁC HỆ

 

- Danh sách HSSV khóa 42, 43, 44 học tiếp còn nợ các học phần chưa đạt 

 

- Danh sách HSSV khóa 42, 43 bị tạm ngừng học còn nợ các học phần chưa đạt 

 

 

- Danh sách HSSV xét lên lớp khóa 43, 44 và diện xét Tốt nghiệp năm học 2017 - 2018 

 

- Danh sách sinh viên các lớp đang tạm ngừng học học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 

 

Danh sách sinh viên các lớp phải học lại học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 

 

- Danh sách sinh viên các lớp đang tạm ngừng học các lớp K40, K41, K42, K43 

 

- Danh sách sinh viên lớp 41DT1, 41DT2, 41DT342KTNL2 tạm ngừng học lần 2 HK2 năm học 2016-2017

 

- Danh sách sinh viên phải học lại

 

- Danh sách sinh viên tạm ngừng học

 

- Thống kê số lượng sinh viên tạm ngừng học hết học kỳ 1 năm hoc 2016 - 2017 (Viễn thông - Điện tử) 

 

- Thống kê số lượng sinh viên tạm ngừng học hết học kỳ 1 năm hoc 2016 - 2017 (Nhiệt lạnh - Công nghệ thông tin) 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: