Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh

THI TỐT NGHIỆP NĂM 2014

---------------------

----------------------

 

 

Học phần/ Môn:   Chính trị                        

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

Lớp

Điểm trước  phúc khảo

ĐIỂM SAU

PHÚC KHẢO

GHI CHÚ 

1

Nguyễn Thế Tuấn

18/11/94

39ML2

3.0

3.0

 

2

Nguyễn Văn Huấn

14/03/93

39ML2

3.0

3.0

 

3

Nguyễn Duy Mạnh

31/07/94

39ML2

3.0

3.0

 

4

Hoàng Duy Thùy

05/03/89

39ML3

2.5

2.5

 

5

Đỗ Văn Thưởng

12/02/94

39ML3

2.5

2.5

 

6

Nguyễn Bảo Lộc

19/04/94

39MT

2.0

2.0

 

 

Tổng điểm: 16.0

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: