Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch thi của các lớp

 -- Căn cứ lịch thi học kỳ, lịch thi tốt nghiệp và lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của các lớp;    

Phòng Đào tạo thông báo tới các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường về nội dung điều chỉnh lịch thi của các lớp chiều thứ 5 ngày 15/06/2017 như sau:     

TT

Lớp

Môn thi

Lịch cũ

Lịch điều chỉnh

1

43ĐCN

43ML

NKT

Thứ 5(15/6)

P.H101

Tiết 8,9

Thứ 5(22/6)

P.H101

Tiết 8,9

2

41Đ ĐT1

(Nguyễn Tuấn Tú

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Hoàng Thị Chinh)

Nghiên  cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy CNC

Thứ 5(15/6)

P.H105

14h – 15h45

Thứ 6(16/6)

P.H104

8h – 9h45

3

42ML

Lý thuyết nghề

Thứ 5(15/6)

P.H104

Tiết 8 - 12

Thứ 6(16/6)

P.H104

Tiết 8 - 12

4

42KTML

TBĐ

Thứ 5(15/6)

P.H502

Tiết 8 - 12

Thứ 2(19/6)

P.H502

Tiết 8 - 12

    

   Hà nội, ngày 12 tháng 06  năm 2017


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: