KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 


Liên hệ

Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: phòng 401 khu nhà B 

- Số điện thoại: 0243. 7673896  - Số lẻ  115 

 

Lãnh đạo Khoa 

- Trưởng khoa : Thạc sỹ Đinh Thuý Duyên

- Phó khoa: Thạc sỹ Trần Thị Thuý Hằng

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Trần Thị Thúy Hằng

1979

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

02

Bùi Vĩnh Chính

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

03

Đinh Thúy Duyên

1973

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Đinh Quang Đức

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Phùng Thị Nguyên Hạnh

1976

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Lê Thị Vân Hồng

1979

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Nguyễn Thị Thanh Hương

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Phạm Thị Thanh Tân

1980

Giảng Viên

Thạc sỹ

09

Lê Hồng Thanh

1978

Giảng Viên

Thạc sỹ

10

Nguyễn Quang Tiến

1979

Giảng viên

Kỹ sư

11

Lương Thị Thủy

1973

Giáo vụ

Cử nhân

 

Nhiệm vụ chính

- Đào tạo hệ Cao đẳng ngành Tin học ứng dụng 

- Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp ngành kỹ thuật máy tính,   tin học ứng dụng, Kỹ thuật lập trình

- Đào tạo hệ trung cấp nghề, nghề sửa chữa và lắp ráp máy tính.

- Bồi dưỡng các chuyên đề, nâng cao ngắn hạn:

+ Phần cứng máy tính.
+ Quản trị mạng.

+ Đồ họa

+ Thiết kế Web.

+ Tin văn phòng

 

Các bộ môn trực thuộc

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

  Công nghệ phần mềm

ThS. Trần Thị Thúy Hằng

 

Cơ sở vật chất

Đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các ngành đào tạo thuộc khoa và các khoa liên quan.

Bao gồm:  

04 phòng thực hành máy tính

02 phòng thực hành bảo trì máy tính

01 phòng thực hành màn hình

01 phòng thực hành Internet

01 phòng thực hành Multimedia

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2013

Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Cờ thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012

UBND Thành phố Hà Nội

02

2015

Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015

UBND Thành phố Hà Nội