KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

 

Liên hệ
Thông tin liên hệ : 

- Địa chỉ: phòng 403 khu nhà B

- Số điện thoại: 0243. 7673896  - Số lẻ  109 

  

Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa: Thạc sỹ Đặng Quốc Chính

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

 STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Trần Liêm Hiệu

1981

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

02

Phạm Hồ Cương

1981

TT Tổ bộ môn Điện

Thạc sỹ

03

Đặng Quốc Du

1985

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Đào Thu Hà

1981

Giảng viên

Kỹ sư

05

Bùi Đức Hoàng

1988

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Nguyễn Văn Linh

1988

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Hoàng Thị Ngọc

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Trịnh Thị Phương Oanh

1973

Giảng viên

Thạc sỹ

09

Phạm Kiên Trung

1966

Giảng viên

Kỹ sư

 

Nhiệm vụ chính

-  Đào tạo cử nhân Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử.

-  Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng, Tự động hóa.

-  Đào tạo hệ Cao đẳng nghề.

- Đào tạo hệ trung cấp nghề nghề sửa chữa Điện tử công nghiệp, Điện tử dân dụng, Điện xí nghiệp và dân dụng.

 

Cơ sở vật chất   

Các phòng thực hành phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo

Bao gồm:  

01 phòng thực hành Điện cơ bản

01 phòng thực hành Điều khiển tự động

02 phòng thực hành Điện dân dụng

01 phòng thực hành PLC và Thủy khí

01 phòng thực hành Vi xử lý

01 phòng thực hành Điện tử Công suất

01 phòng thực hành Điện công nghiệp

 

Các bộ môn trực thuộc

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

Tổ môn Điện

ThS.   Phạm Hồ Cương

02 Tổ môn Điều khiển tự động CN. Trần Liêm Hiệu

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2008

Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

Cờ thi đua xuất sắc

UBND Thành phố Hà Nội

02

2013

Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

 

Bằng khen tập thể Khoa Điện-Điện tử "Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013"

UBND Thành phố Hà Nội

03

2014

Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

 

Cờ thi đua xuất sắc

Năm học 2013 - 2014

UBND Thành phố Hà Nội

04

2015

Quyết định số 1334/QĐ-TTG ngày 13/8/2015

 

Bằng khen tập thể đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

Thủ tướng chính phủ

05

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

 

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội