KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 

Liên hệ
Thông tin liên hệ :

 - Địa chỉ: phòng 404 khu nhà B

 - Số điện thoại: 0243. 7673896  - Số lẻ  119 

 

Lãnh đạo Khoa 

- Trưởng khoa: Thạc sỹ Phạm Đức Tuấn 

 Điện thoại liên lạc: 0905096177

- Phó khoa: Thạc sỹ Phạm Thị Minh Nguyệt

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Đặng Quốc Chính

1976

Trưởng Khoa

Thạc sỹ

02

Phạm Đức Tuấn

1962

Phó  trưởng khoa

Thạc sỹ

03

Nguyễn Thị Thu

1977

TT Tổ bộ môn KTCM

Tiến sỹ

04

Nguyễn Quang Huy

1983

Giảng viên

Thạc sĩ

05

Nguyễn Văn Huy

1976

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Trần Thị Hường

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Lê Thanh Huyền

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Đặng Thị Ngọc Lan

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

09

Vũ Thị Luyến

1983

Giảng viên

Thạc sỹ

10

Vũ Thị Nhật

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

11

Đỗ Phương Nhung

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

12

Hoàng Nhật Thanh

1975

Giảng viên

Thạc sỹ

13

Lương Chí Thiện

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

14

Nguyễn Mạnh Tuân

1981

Giảng viên

Cử nhân

15

Phạm Thị Hương

1983

Giáo vụ

Cử nhân


Nhiệm vụ chính

- Đào tạo Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

- Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp ngành kỹ thuật viễn thông

- Đào tạo hệ trung cấp nghề Nghề kỹ thuật truyền dẫn và đường thuê bao

 

 Các bộ môn trực thuộc

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

Truyền dẫn

ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt

02

Chuyển mạch

ThS. Nguyễn Thị Thu

 

Cơ sở vật chất

* Các phòng thực hành: 

01 Phòng thực hành Điện tử cơ bản

01 Phòng thực hành Truyền dẫn

01 Phòng thực hành Chuyển mạch

01 Phòng thực hành Cáp kim loại

01 Phòng thực hành Thiết bị đầu cuối

01 Phòng thực hành Kỹ thuật số

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2012

Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Bằng khen "Đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm học 2011 - 2012"

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

02

2014

Quyết định số 4278/ QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2013 - 2014"

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

03

2015

Quyết định số 3496/ QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm học 2014 - 2015"

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội