KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 

Liên hệ

 

- Địa chỉ: phòng B 402  nhà B

- Số điện thoại: 0243.7673896  - Số lẻ  113 

 

Lãnh đạo Khoa

 

Trưởng khoa : Thạc sỹ Đặng Quang Hùng

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Đặng Quang Hùng

1977

Trưởng khoa

Thạc sỹ

02

Nguyễn Thị Hoa

1978

TT Tổ bộ môn Nhiệt

Thạc sỹ

03

Nguyễn Đình Tân

1981

TT Tổ bộ môn Cơ khí

Thạc sỹ

04

Đặng Văn Đồng

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Bùi Thị Hằng

1990

Giảng viên

Kỹ sư

06

Nguyễn Bá Hùng

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Hà Sỹ Hùng

1979

Giảng viên

Kỹ sư

08

Nguyễn Thế Hưng

1990

Giảng viên

Kỹ sư

09

Phạm Xuân Hòa

1963

Giảng viên

Kỹ sư

10

Nguyễn Đỗ Tòng

1981

Giảng viên

Kỹ sư

11

Nguyễn Đức Tú

1985

Giảng viên

Kỹ sư

12

Phạm Thế Văn

1991

Giảng viên

Kỹ sư

13

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

1979

Giáo vụ

Cử nhân

 

Nhiệm vụ

 

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Hệ cao đẳng và trung cấp ngành/ nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Hệ sơ cấp:         Điện lạnh, hàn

- Các chuyên đề chuyên sâu về Cơ khí

- Các chuyên đề chuyên sâu về Điện lạnh

- Đào tạo theo đơn đặt hàng về các lĩnh vực: Máy lạnh, Điều hòa không khí, thông gió, hàn, cắt gọt kim loại,…

 

Các bộ môn trực thuộc

 

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

        Tổ bộ môn Nhiệt

    ThS. Nguyễn Thị Hoa

02

        Tổ bộ môn Cơ khí

    ThS. Nguyễn Đình Tân

 

Cơ sở vật chất

 

+ Các phòng TH Cơ khí gồm:

01 Phòng TH Gia công cơ khí

01 Phòng TH Hàn

+ Các phòng TH Nhiệt:

01 Phòng TH Lạnh cơ bản

01 Phòng TH Máy lạnh dân dụng

01 Phòng TH Máy lạnh công nghiệp

01 Phòng TH Điều hòa không khí dân dụng

          01 Phòng TH Điều hòa trung tâm và điều hòa ô tô.

 

Thành tích

 

- UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen "Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác" năm học 2010 - 2011".