KHOA NHIỆT LẠNH

 

Liên hệ

- Địa chỉ: phòng B 402  nhà B

- Số điện thoại: 0243.7673896  - Số lẻ  113 

 

Lãnh đạo Khoa

Phó phụ trách khoa : Thạc sỹ Đặng Quang Hùng

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Đặng Quang Hùng

1977

Phó phụ trách khoa

Thạc sỹ

02

Nguyễn Đình Tân

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

03

Nguyễn Thị Hoa

1978

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Nguyễn Bá Hùng

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Nguyễn Văn Hưng

1958

Giảng viên

Kỹ sư

06

Đặng Văn Đồng

1982

Giáo viên

Kỹ sư

07

Nguyễn Đức Tú

1985

Giáo viên

Kỹ sư

08

Phạm Xuân hoà

1963

Giáo viên

Cử nhân

09

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

1979

Giáo vụ

Cử nhân

10 Phạm Thế Dự 1991 Giảng viên Kỹ sư

 

Nhiệm vụ chính:

1. Đào tạo hệ Cao đẳng chính quy và liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

    Bao gồm 02 chuyên ngành :

    - Máy lạnh và điều hoà không khí

    - Hệ thống lạnh bảo quản

2. Đào tạo hệ Cao đẳng nghề máy lạnh và điều hoà không khí.

3. Đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành máy lạnh và điều hoà không khí

4. Hệ đào tạo ngắn hạn 3-6 tháng.

 

Các bộ môn trực thuộc

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

        Tổ bộ môn Nhiệt

    ThS. Nguyễn Thị Hoa

02

        Tổ bộ môn Cơ khí

    ThS. Nguyễn Đình Tân

 

Cơ sở vật chất

+ Các phòng TH Cơ khí gồm:

02 Phòng TH Cơ khí 1+ TH Cơ khí 2

02 Phòng TH gia công đường ống 1 + TH gia công đường ống 2

 

+ Các phòng TH lạnh:

01 Phòng TH Lạnh cơ bản

01 Phòng TH KT Máy lạnh

01 Phòng TH KT Điều hòa không khí

01 Phòng TH Máy lạnh công nghiệp

 

Thành tích

- UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen "Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác" năm học 2010 - 2011".