KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 

Liên hệ

- Địa chỉ: phòng B 402  nhà B

- Số điện thoại: 0243.7673896  - Số lẻ  113 

 

Lãnh đạo Khoa

Phó phụ trách khoa : Thạc sỹ Đặng Quang Hùng

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Đặng Quang Hùng

1977

Trưởng khoa

Thạc sỹ

02

Nguyễn Thị Hoa

1978

TT Tổ bộ môn Nhiệt

Thạc sỹ

03

Nguyễn Đình Tân

1981

TT Tổ bộ môn Cơ khí

Thạc sỹ

04

Đặng Văn Đồng

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Bùi Thị Hằng

1990

Giảng viên

Kỹ sư

06

Nguyễn Bá Hùng

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Hà Sỹ Hùng

1979

Giảng viên

Kỹ sư

08

Nguyễn Thế Hưng

1990

Giảng viên

Kỹ sư

09

Phạm Xuân Hòa

1963

Giảng viên

Kỹ sư

10

Nguyễn Đỗ Tòng

1981

Giảng viên

Kỹ sư

11

Nguyễn Đức Tú

1985

Giảng viên

Kỹ sư

12

Phạm Thế Văn

1991

Giảng viên

Kỹ sư

13

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

1979

Giáo vụ

Cử nhân

 

Nhiệm vụ chính:

1. Đào tạo hệ Cao đẳng chính quy và liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

    Bao gồm 02 chuyên ngành :

    - Máy lạnh và điều hoà không khí

    - Hệ thống lạnh bảo quản

2. Đào tạo hệ Cao đẳng nghề máy lạnh và điều hoà không khí.

3. Đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành máy lạnh và điều hoà không khí

4. Hệ đào tạo ngắn hạn 3-6 tháng.

 

Các bộ môn trực thuộc

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

        Tổ bộ môn Nhiệt

    ThS. Nguyễn Thị Hoa

02

        Tổ bộ môn Cơ khí

    ThS. Nguyễn Đình Tân

 

Cơ sở vật chất

+ Các phòng TH Cơ khí gồm:

02 Phòng TH Cơ khí 1+ TH Cơ khí 2

02 Phòng TH gia công đường ống 1 + TH gia công đường ống 2

 

+ Các phòng TH lạnh:

01 Phòng TH Lạnh cơ bản

01 Phòng TH KT Máy lạnh

01 Phòng TH KT Điều hòa không khí

01 Phòng TH Máy lạnh công nghiệp

 

Thành tích

- UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen "Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác" năm học 2010 - 2011".