Danh sách bài viết theo chuyên mục
30/07/12, 10:21
 


DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ TCCN K37TT
Họ và tên
Ngày sinh
Điểm thi tốt nghiệp
ĐTB
ĐTBC
ĐXL
Xếp loại TN
Ghi chú (Số % HT thi lại )

Chính trị
Lý thuyết
Thực hành
Đồ án (Nếu có)
TN
TK
TN


I- Ngành: Kỹ thuật viễn thông  

1
Ngô Viết Anh
7/23/1992
6.5
7.0
7.0
 
6.8
6.5
6.7
TB Khá
 

2
Đàm Tuấn Anh
8/20/1992
6.5
8.0
7.0
 
7.2
6.7
6.9
TB Khá
 

3
Nguyễn Ngọc Anh
9/2/1991
6.0
8.0
7.0
 
7.0
6.1
6.5
TB Khá
 

4
Nguyễn Văn Cao
2/14/1991
7.0
9.0
8.0
 
8.0
7.6
7.8
Khá
 

5
Uông Huy Cường
12/3/1992
8.0
8.0
7.0
 
7.7
6.6
7.1
Khá
 

6
Lương Đăng Đàm
8/14/1987
7.5
8.0
9.0
 
8.2
7.7
7.9
Khá
 

7
Bùi Ngọc Duy
6/18/1991
7.0
7.0
8.0
 
7.3
6.5
6.9
TB Khá
 

8
Nguyễn Hữu Hợp
11/18/1991
6.5
7.0
7.0
 
6.8
6.3
6.6
TB Khá
 

9
Lưu Trọng Việt Hưng
2/11/1988
6.0
6.0
7.0
 
6.3
6.2
6.3
TB Khá
 

10
Nguyễn Văn Minh
9/7/1991
5.0
8.0
7.0
 
6.7
6.6
6.6
TB Khá
 

11
Đàm Ngọc Ngọ
1/20/1991
7.0
9.0
7.0
 
7.7
6.6
7.2
TB Khá
11.4%

12
Đoàn Hữu Quyết
29/02/1981
8.0
8.0
8.0
 
8.0
6.9
7.4
Khá
 

13
Trần Văn Thắng
5/28/1992
6.0
8.0
7.0
 
7.0
6.4
6.7
TB Khá
 

14
Phùng Viết Tú
4/7/1991
7.5
8.0
7.0
 
7.5
6.9
7.2
Khá
 

15
Lê Mạnh Tuyền
11/20/1992
8.0
8.0
6.0
 
7.3
6.5
6.9
TB Khá
 

16
Trần Quang Vinh
10/2/1990
8.0
8.0
7.0
 
7.7
7.4
7.5
Khá
 

17
Ngô Quang Vũ
2/10/1988
7.0
8.0
7.0
 
7.3
6.5
6.9
TB Khá
 

18
Trần Hữu Tuấn Anh
8/18/1990
8.5
8.0
7.0
 
7.8
6.3
7.0
Khá
 

19
Phạm Văn Chấn
5/19/1991
7.0
7.0
6.0
 
6.7
6.0
6.3
TB Khá
 

20
Bùi Văn Đại
11/20/1989
8.0
7.0
6.0
 
7.0
6.0
6.5
TB Khá
 

21
Tạ Văn Đạt
11/27/1991
8.0
7.0
7.0
 
7.3
6.4
6.9
TB Khá
 

22
Trần Viết Đạo
3/5/1992
8.0
9.0
7.0
 
8.0
6.9
7.5
Khá
 

23
Nguyễn Tiến Dũng
11/22/1991
8.0
8.0
7.0
 
7.7
7.3
7.5
Khá
 

24
Nguyễn Mạnh Du
5/11/1991
7.0
7.0
6.0
 
6.7
6.1
6.4
TB Khá
 

25
Ngô Văn Duy
2/19/1991
7.5
7.0
7.0
 
7.2
6.5
6.8
TB Khá
 

26
Nguyễn Ngọc Hào
3/2/1992
9.0
7.0
8.0
 
8.0
6.9
7.5
Khá
 

27
Phan Văn Hùng
1/10/1992
7.5
7.0
6.0
 
6.8
6.1
6.5
TB Khá
 

28
Phạm Hải Hưng
8/12/1992
9.0
8.0
7.0
 
8.0
6.7
7.4
Khá
 

29
Nguyễn Văn Hoạt
6/6/1991
9.0
7.0
6.0
 
7.3
6.2
6.8
TB Khá
 

30
Hồ Xuân Lương
5/8/1990
7.5
7.0
6.0
 
6.8
6.4
6.6
TB Khá
 

31
Trần Trí Nam
12/13/1983
8.0
9.0
8.0
 
8.3
6.5
7.4
Khá
 

32
Vũ Quang Ngọc
7/25/1988
8.5
6.0
7.0
 
7.2
6.5
6.8
TB Khá
 

33
Phạm Văn Song
7/3/1990
9.0
8.0
8.0
 
8.3
7.3
7.8
Khá
 

34
Hoàng Văn Tiềm
12/6/1988
7.0
6.0
7.0
 
6.7
6.5
6.6
TB Khá
 

35
Nguyễn Viết Tiến
8/13/1991
7.0
7.0
6.0
 
6.7
6.2
6.4
TB Khá
 

36
Phạm Xuân Tùng
10/25/1989
6.5
7.0
7.0
 
6.8
6.7
6.8
TB Khá
 

37
Vũ Thị Yến
6/2/1992
9.0
8.0
8.0
 
8.3
7.3
7.8
Khá
 

38
Đỗ Văn Tiến
2/12/1989
8.0
6.0
6.0
 
6.7
6.1
6.4
Trung bình
K36

39
Lê Thế Tuyên
9/24/1990
8.0
7.0
6.0
 
7.0
6.0
6.5
Trung bình
K36

II- Ngành: Điện công nghiệp và dân dụng 

40
Nguyễn Tuấn Anh
12/7/1991
8.0
7.0
8.0
 
7.7
6.8
7.2
Khá
 

41
Mai Văn Bằng
11/11/1991
8.0
9.0
9.0
 
8.7
7.5
8.1
Giỏi
 

42
Nguyễn Văn Cao
3/1/1991
7.0
7.0
9.0
 
7.7
6.4
7.0
Khá
 

43
Lê Dụng Chí
7/4/1992
8.0
6.0
7.0
 
7.0
6.2
6.6
TB Khá
 

44
Nguyễn Văn Dương
9/2/1992
7.0
5.0
7.0
 
6.3
6.3
6.3
TB Khá
 

45
Trương Văn Đại
9/4/1992
7.5
7.0
8.0
 
7.5
6.6
7.1
Khá
 

46
Nguyễn Văn Hải
7/12/1990
8.0
7.0
9.0
 
8.0
6.4
7.2
Khá
 

47
Nguyễn Hồng Hải
8/13/1991
8.0
5.0
7.0
 
6.7
6.3
6.5
TB Khá
 

48
Hoàng Đức Hiên
7/17/1992
6.0
7.0
7.0
 
6.7
6.1
6.4
TB Khá
 

49
Nguyễn Văn Hiệp
11/24/1991
8.5
8.0
8.0
 
8.2
6.5
7.3
Khá
 

50
Nguyễn Huy Hoàng
3/1/1992
8.0
5.0
6.0
 
6.3
6.0
6.2
TB Khá
 

51
Phạm Xuân Huy
7/22/1992
8.0
5.0
6.0
 
6.3
6.4
6.4
TB Khá
 

52
Hà Duy Liên
5/14/1988
7.5
8.0
9.0
 
8.2
7.1
7.6
Khá
 

53
Nguyễn Văn Luân
4/13/1990
7.0
5.0
6.0
 
6.0
6.1
6.1
TB Khá
 

54
Đỗ Trung Nam
6/13/1991
6.5
6.0
7.0
 
6.5
6.5
6.5
TB Khá
 

55
Nguyễn Châu Nam
7/3/1992
7.0
5.0
7.0
 
6.3
6.1
6.2
TB Khá
 

56
Đoàn Văn Ngọ
8/2/1990
8.0
9.0
9.0
 
8.7
7.2
7.9
Khá
 

57
Nguyễn Thế San
7/24/1992
7.0
5.0
6.0
 
6.0
6.1
6.1
TB Khá
 

58
Trần Đình Thiệp
6/2/1992
8.0
5.0
6.0
 
6.3
6.3
6.3
TB Khá
 

59
Ngô Văn Vinh
9/27/1988
7.5
7.0
7.0
 
7.2
6.3
6.7
TB Khá
 

60
Ngô Duy Bình
5/2/1992
7.0
5.0
7.0
 
6.3
6.1
6.2
TB Khá
 

61
Hoàng Ngọc Ban
10/26/1992
7.5
5.0
6.0
 
6.2
5.9
6.0
TB Khá
 

62
Đinh Văn Cường
1/18/1990
7.5
8.0
9.0
 
8.2
7.1
7.7
Khá
 

63
Mùi Chí Đạt
8/10/1989
7.0
7.0
9.0
 
7.7
6.6
7.1
Khá
 

64
Nguyễn Công Đại
8/15/1992
6.5
5.0
7.0
 
6.2
6.1
6.1
TB Khá
 

65
Trần Văn Dũng
6/28/1992
6.0
5.0
6.0
 
5.7
6.1
5.9
TB
 

66
Nguyễn Đình Dũng
1/11/1992
8.0
6.0
8.0
 
7.3
6.6
7.0
Khá
 

67
Nguyễn Văn Giới
10/1/1990
8.0
8.0
9.0
 
8.3
7.0
7.7
Khá
 

68
Vũ Đại Hắc
2/21/1992
8.0
7.0
8.0
 
7.7
7.0
7.3
TB Khá
12.5%

69
Trịnh Văn Hùng
2/17/1991
8.0
7.0
8.0
 
7.7
6.8
7.2
Khá
 

70
Hà Như Kiên
7/26/1992
7.0
7.0
9.0
 
7.7
6.4
7.0
Khá
 

71
Nguyễn Văn Lương
12/1/1990
8.5
7.0
9.0
 
8.2
7.1
7.6
Khá
 

72
Chu Văn Mạnh
7/23/1991
8.0
7.0
9.0
 
8.0
6.9
7.5
Khá
 

73
Nguyễn Tiến Mạnh
12/28/1992
7.5
7.0
8.0
 
7.5
6.9
7.2
Khá
 

74
Đỗ Minh Năng
7/29/1991
8.5
7.0
8.0
 
7.8
6.7
7.2
Khá
 

75
Vũ Văn Ngọc
10/1/1992
7.0
6.0
9.0
 
7.3
6.6
7.0
Khá
 

76
Đoàn Minh Nghĩa
2/21/1991
7.0
7.0
8.0
 
7.3
6.8
7.0
Khá
 

77
Phạm Quang Quý
5/4/1989
8.0
8.0
9.0
 
8.3
7.3
7.8
Khá
 

78
Trịnh Văn Thắng
10/10/1991
7.5
6.0
7.0
 
6.8
6.3
6.6
TB Khá
 

79
Đặng Đình Thiệp
4/1/1992
7.5
5.0
7.0
 
6.5
6.0
6.2
TB Khá
 

80
Bùi Văn Tùng
1/20/1992
7.0
7.0
9.0
 
7.7
6.1
6.9
TB Khá
 

81
Bùi Ngọc Tiến
5/20/1992
7.0
6.0
7.0
 
6.7
6.0
6.3
TB Khá
 

III- Ngành: Máy lạnh và điều hoà không khí

82
Nguyễn Tuấn Anh
2/8/1992
8.0
7.0
9.0
 
8.0
6.7
7.3
Khá
 

83
Nguyễn Tiến Anh
8/9/1992
7.5
7.0
7.0
 
7.2
6.3
6.7
TB Khá
 

84
Nguyễn Duy Anh
2/12/1992
7.0
8.0
8.0
 
7.7
6.9
7.3
Khá
 

85
Lê Văn Ba
6/6/1992
7.5
7.0
9.0
 
7.8
7.1
7.5
Khá
 

86
Trần Quang Cảnh
10/19/1991
8.0
6.0
7.0
 
7.0
6.7
6.8
TB Khá
 

87
Nguyễn Văn Chuyền
12/29/1991
7.0
6.0
7.0
 
6.7
6.4
6.6
TB Khá
 

88
Lương Trường Chính
1/25/1987
7.0
8.0
8.0
 
7.7
6.9
7.3
Khá
 

89
Trịnh Hải Đăng
6/9/1992
7.5
7.0
7.0
 
7.2
6.5
6.8
TB Khá
 

90
Nguyễn Văn Dương
4/17/1990
7.5
6.0
8.0
 
7.2
6.7
6.9
TB Khá
 

91
Nguyễn Huy Đoàn
8/16/1988
7.0
6.0
7.0
 
6.7
6.2
6.5
TB Khá
 

92
Nguyễn Trọng Đức
11/11/1992
8.0
6.0
7.0
 
7.0
6.4
6.7
TB Khá
 

93
Nguyễn Thái Dũng
7/17/1992
8.0
8.0
9.0
 
8.3
6.9
7.6
Khá
 

94
Nguyễn Văn Duy
11/20/1992
7.0
7.0
7.0
 
7.0
6.6
6.8
TB Khá
 

95
Quách Đức Giang
10/27/1990
8.5
6.0
8.0
 
7.5
6.7
7.1
Khá
 

96
Nguyễn Văn Hải
5/24/1986
7.5
7.0
9.0
 
7.8
6.8
7.3
Khá
 

97
Nguyễn Văn Hưng
3/21/1992
8.0
9.0
9.0
 
8.7
7.1
7.9
Khá
 

98
Phạm Văn Hoài
12/10/1990
8.0
7.0
8.0
 
7.7
6.0
6.8
TB Khá
 

99
Nguyễn Trung Hoàng
2/22/1992
8.0
6.0
7.0
 
7.0
6.5
6.7
TB Khá
 

100
Ngô Mạnh Huấn
3/15/1992
7.5
7.0
7.0
 
7.2
6.4
6.8
TB Khá
 

101
Nguyễn Xuân Khương
9/29/1991
7.5
8.0
8.0
 
7.8
7.0
7.4
Khá
 

102
Hoàng Trung Kiên
10/24/1991
7.0
7.0
7.0
 
7.0
6.6
6.8
TB Khá
 

103
Nguyễn Thế Kiên
9/23/1990
7.5
6.0
9.0
 
7.5
7.5
7.5
Khá
 

104
Nguyễn Bá Kiểm
2/28/1990
7.0
7.0
8.0
 
7.3
6.2
6.8
TB Khá
 

105
Trần Đức Lợi
11/16/1989
7.0
9.0
9.0
 
8.3
7.3
7.8
Khá
 

106
Nguyễn Văn Linh
10/25/1992
7.5
6.0
7.0
 
6.8
6.3
6.6
TB Khá
 

107
Nguyễn Đăng Linh
12/2/1991
8.0
6.0
8.0
 
7.3
6.8
7.1
Khá
 

108
Chu Ngọc Linh
7/27/1992
8.0
7.0
8.0
 
7.7
6.9
7.3
Khá
 

109
Đỗ Đăng Long
12/11/1992
7.5
6.0
7.0
 
6.8
6.5
6.6
TB Khá
 

110
Đỗ Thành Luân
9/9/1992
7.0
6.0
7.0
 
6.7
6.1
6.4
TB Khá
 

111
Nguyễn Văn Lĩnh
11/3/1991
7.0
8.0
8.0
 
7.7
6.7
7.2
Khá
 

112
Lê Văn Minh
2/27/1991
7.5
8.0
8.0
 
7.8
6.5
7.2
Khá
 

113
Trịnh Duy Minh
11/20/1991
7.0
7.0
8.0
 
7.3
7.2
7.3
Khá
 

114
Nguyễn Văn Năng
7/3/1989
8.0
6.0
8.0
 
7.3
6.2
6.8
TB Khá
 

115
Nguyễn Văn Phượng
9/6/1991
8.0
6.0
8.0
 
7.3
6.7
7.0
Khá
 

116
Nguyễn Tiến Quế
7/13/1990
7.5
7.0
8.0
 
7.5
6.7
7.1
Khá
 

117
Nguyễn Chí Quý
12/20/1990
7.0
6.0
7.0
 
6.7
6.0
6.3
TB Khá
 

118
Nguyễn Văn Quyết
8/3/1992
7.0
7.0
7.0
 
7.0
6.3
6.6
TB Khá
 

119
Mầu Danh Thái
10/26/1992
7.0
7.0
7.0
 
7.0
6.2
6.6
TB Khá
 

120
Nguyễn Đình Thông
9/15/1991
7.0
6.0
7.0
 
6.7
6.4
6.5
TB Khá
 

121
Vũ Văn Thành
7/4/1992
7.0
7.0
7.0
 
7.0
7.2
7.1
Khá
 

122
Nguyễn Tiến Thắng
12/16/1991
8.0
8.0
8.0
 
8.0
6.7
7.3
Khá
 

123
Nguyễn Minh Thao
5/4/1992
8.0
6.0
7.0
 
7.0
6.8
6.9
TB Khá
 

124
Hà Văn Thoả
6/1/1992
6.0
7.0
7.0
 
6.7
6.1
6.4
TB Khá
 

125
Nguyễn Hữu Thuỷ
3/6/1992
7.5
7.0
8.0
 
7.5
6.8
7.1
Khá
 

126
Chu Thanh Tùng
7/31/1992
8.0
7.0
8.0
 
7.7
6.6
7.1
Khá
 

127
Nguyễn Thanh Tùng
10/5/1992
8.0
7.0
8.0
 
7.7
6.4
7.0
TB Khá
19.6%

128
Nguyễn Văn Tiến
10/12/1989
7.0
8.0
8.0
 
7.7
7.0
7.3
Khá
 

129
Nhân Minh Tiến
10/12/1990
7.0
7.0
7.0
 
7.0
6.6
6.8
TB Khá
 

130
Lê Anh Tú
10/16/1988
7.0
6.0
8.0
 
7.0
6.3
6.6
TB Khá
 

131
Nguyễn Hữu Toàn
11/6/1991
8.0
6.0
7.0
 
7.0
6.3
6.7
TB Khá
 

132
Kiều Đình Tín
3/29/1992
7.0
7.0
9.0
 
7.7
7.1
7.4
Khá
 

133
Dương Văn Tín
11/11/1991
8.5
8.0
9.0
 
8.5
7.2
7.8
Khá
 

134
Phạm Tiến Vững
8/18/1991
6.0
9.0
8.0
 
7.7
6.4
7.0
TB Khá
19.6%

135
Nguyễn Chí Vượng
5/21/1992
6.5
6.0
7.0
 
6.5
6.2
6.4
TB Khá
 

136
Nguyễn Đăng Vinh
1/5/1991
7.5
6.0
8.0
 
7.2
6.5
6.8
TB Khá
 

137
Bùi Anh Vũ
10/15/1987
9.0
8.0
7.0
 
8.0
8.0
8.0
Giỏi
 

138
Bùi Văn An
11/13/1989
7.5
6.0
7.0
 
6.8
6.5
6.7
TB Khá
 

139
Phạm Tuấn Anh
12/15/1992
7.5
6.0
8.0
 
7.2
5.8
6.5
TB Khá
 

140
Vũ Văn Bá
3/8/1991
7.0
6.0
7.0
 
6.7
6.4
6.5
TB Khá
 

141
Nguyễn Văn Biên
4/18/1989
8.5
6.0
8.0
 
7.5
6.9
7.2
TB Khá
15.2%

142
Nguyễn Văn Công
9/5/1991
9.0
6.0
8.0
 
7.7
6.9
7.3
TB Khá
13.4%

143
Trần Văn Cương
2/12/1989
8.0
6.0
9.0
 
7.7
6.8
7.2
Khá
 

144
Hoàng Phú Cương
2/24/1991
8.0
7.0
7.0
 
7.3
6.8
7.1
Khá
 

145
Trần Đức Cao
11/16/1991
8.0
6.0
7.0
 
7.0
6.2
6.6
TB Khá
 

146
Trần Mạnh Cường
6/3/1976
9.0
9.0
9.0
 
9.0
7.9
8.4
Giỏi
 

147
Nguyễn Văn Cường
1/16/1992
6.0
7.0
8.0
 
7.0
6.5
6.7
TB Khá
 

148
Cao Sỹ Châu
2/24/1988
8.5
6.0
8.0
 
7.5
6.4
6.9
TB Khá
 

149
Chu Quang Đông
2/28/1991
8.0
8.0
7.0
 
7.7
6.5
7.1
Khá
 

150
Phạm Hải Dương
12/25/1990
7.0
6.0
7.0
 
6.7
6.2
6.5
TB Khá
 


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu