Nội dung bài viết

 

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC – TÁC GIẢ TS. ĐOÀN THỊ THU HÀ

Giáo trình Quản trị học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị các tổ chức, trong đó các ví dụ minh họa chủ yếu là cho quản trị doanh nghiệp để phù hợp với đối tượng đào tạo là sinh viên các trường kinh tế.
Giáo trình gồm 6 chương giới thiệu tổng quan về quản trị các tổ chức, quản trị trong doanh nghiệp:

Chương 1: Tổng quan về quản trị.
Chương 2: Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị.
Chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị.
Chương 4: Lập kế hoạch.
Chương 5: Chức năng tổ chức.
Chương 6: Lãnh đạo: những căn cứ để lãnh đạo trong quản trị.

Sách có 264 trang do NXB Tài chính xuất bản, in 2.000 cuốn khổ 14,5 x 20,5cm. Hiên sách đang có tại Thư viện trường - phòng B302
Mời bạn đọc có nhu cầu đến liên hệ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để được phục vụ.