PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ :  

            - Địa chỉ: phòng 102 nhà B

            - Điện thoại: (0243) 7673896     số lẻ 112

 

Lãnh đạo Phòng   

- Trưởng phòng : Thạc sỹ Phạm Trường Sinh

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Phạm Trường Sinh

1978

Trưởng phòng

Thạc sỹ

02

Nguyễn Phương Anh

1982

Phó trưởng phòng

Thạc sỹ

03

Phạm Thị Chinh

1986

Chuyên viên

Cử nhân

04

Đào Việt Hà

1982

Chuyên viên

Kỹ sư

05

Trần Đông Hải

1984

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Lê Mạnh Tuấn

1978

Chuyên viên

Cử nhân

 

Nhiệm vụ chính

* Công tác chính trị:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong toàn trường cho cán bộ công chức và sinh viên.

- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong viên chức và sinh viên.

 * Công tác quản lý sinh viên:

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên ra trường, chuyển trường, chuyển về địa phương.

- Quản lý nề nếp và kết quả học tập của sinh viên, lưu trữ hồ sơ đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại sinh viên theo quy chế. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật trong sinh viên.

- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý sinh viên. Phối hợp với các phòng, ban, khoa của nhà trường trong việc quản lý sinh viên. Quản lý hồ sơ sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với sinh viên.

- Quản lý sinh viên ngoại trú, nội trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Các đơn vị trực thuộc

 STT

Đơn vị

Phụ trách

01

Tổ môn Chính trị - Pháp luật

Thạc sỹ.   Nguyễn Thị Tươi - Tổ trưởng

02 Ban quản lý Ký túc xá HSSV Thạc sỹ. Phạm trường Sinh - Trưởng ban

   

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2009

Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

Bằng khen: "Đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2008 - 2009"

UBND Thành phố Hà Nội

02

2012

Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Cờ tặng "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2011 - 2012"

UBND Thành phố Hà Nội

03

2013

Quyết định số 3599QĐ/TU ngày 08/10/2013

Bằng khen "Đơn vị có thành tích xuất sắc trong 2 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đảng bộ Thành phố Hà Nội

04

2014

Quyết định số 3086/QĐ- UB ND ngày 10/6/2014

Bằng khen "Tập thể có thành tích trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiếu thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014)"

UBND Thành phố Hà Nội

05

2014

Quyết định số 4278/QĐ-UB ND ngày 14/8/2014

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND Thành phố Hà Nội

06

2015

Quyết định số 1332/QĐ-TTG ngày 13/8/2015

Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc"

Thủ tướng chính phủ

07

2016

Quyết định số 3222/QĐ-TNHN ngày 22/4/2016

Bằng khen Mô hình "Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị" đã có thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đọa 2011-2015

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

08

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND Thành phố Hà Nội