PHÒNG QUẢN TRỊ

PHÒNG QUẢN TRỊ

 

Liên hệ
Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: phòng 202 khu nhà K

- Số điện thoại: (0243) 7673896 Số máy lẻ 105

- Fax:(04) 38336184

 

 Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Trọng Thanh

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

 STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Trọng Thanh

1981

Trưởng phòng

Thạc sỹ

02

Kim Xuân Cảnh

1963

Nhân viên

Cử nhân

03

Thành Ngọc Dũng

1979

Nhân viên kỹ thuật

Sơ cấp điện

04

Trịnh Thị Tuyết Hồng

1973

Nhân viên phục vụ

Cử nhân

05

Bùi Thị kim Huệ

1968

Nhân viên

Thạc sỹ

06

Lại Đức Thanh

1973

Giảng viên

Kỹ sư

07

Trần Quang Tùng

1989

Nhân viên kỹ thuật

Cử nhân

 

Nhiệm vụ chính 

-  Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng, đất đai, vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh, … thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý;

-  Quản lý toàn bộ hệ thống nhà: Nhà làm việc, phòng học lý thuyết, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, xưởng, hội trường, phòng họp, … và sắp xếp phòng học, phòng làm việc cho các khoa, các hệ đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của Nhà trường;

-  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất, hạ tầng trang thiết bị máy móc kỹ thuật do đơn vị quản lý; Quản lý các phương tiện thông tin liên lạc chung của Nhà trường;

-  Lập kế hoạch sửa chữa và mua sắm đồ gỗ, trang bị nội thất, đảm bảo tiện nghi phòng ốc phục vụ cho công tác và học tập của viên chức và sinh viên toàn trường; mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm;

-  Hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản. Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng hiệu quả;

-  Thực hiện công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường;

-  Xây dựng, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định sử dụng tài sản, đánh giá chất lượng tài sản của các đơn vị làm cơ sở sửa chữa và mua mới;

-  Phối hợp với phòng Kế toán – Tài vụ định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo đúng quy định của tài chính;

-  Xây dựng kế hoạch kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định của cấp trên;

-  Tổ chức chỉ đạo, giám sát công tác vệ sinh môi trường khu làm việc, học tập và khu ký túc xá HSSV, khu công cộng; Quản lý hệ thống điện nước, thiết bị vệ sinh môi trường trong toàn trường; Chăm lo điều kiện làm việ sinh hoạt đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn;

-  Lập kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa ô tô.

-  Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn lao động, an toàn học tập và sinh hoạt trong toàn trường; thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ do Hiệu trưởng giao;

-  Tổ chức hậu cần, cơ sở vật chất đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước theo kế hoạch của phòng Tổ chức – Hành chính;

-  Thực hiện công việc lễ tân, khách tiết các buổi lễ, hội nghị và sinh hoạt khác của Nhà trường;

-  Các nhiệm vụ khác do Hiệu trường quyết định.

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2015

Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2014-2015

UBND Thành phố Hà Nội