Sứ mạng của Trường

 

Sứ mạng và mục tiêu của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

(Được quy định trong Quy chế tổ chức hoạt động)

 

    Mục tiêu Xây dựng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, trường học thông minh với hệ thống quản trị tiên tiến, có nhiều ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn của quốc gia, khu vực và quốc tế, là trung tâm hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ uy tín của Việt Nam.

 

    Sứ mạng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đa ngành, đa cấp độ, đào tạo các ngành nghề công nghệ kỹ thuật, dịch vụ, ngôn ngữ nhằm cung cấp cho Thủ đô và Đất nước đội ngũ kỹ sư thực hành và lực lượng lao động khác có tay nghề cao; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực tự chủ, tinh thần làm việc nhóm và có khả năng tự tạo việc làm cho bản thân, cho người khác; có khả năng hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu của sự đổi mới về khoa học, công nghệ cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Hanoi College of Electronics and Electro-refrigeratory Technics (HCEET)'s mission

 

Hanoi College of Electronics and Electro-refrigeratory Technics (HCEET) was founded in 1965, functionally serving as the public training facility under the People's Committee of Hanoi. HCEET has gained its popularity as a supplier of highly-skilled professional technicians for Hanoi as well as the whole country.

                Our mission: "Hanoi College of Electronics and Electro-refrigeratory Technics (HCEET) is a public multi-disciplinary, multi-level professional training institution, specializing in technical professions. Our mission is to supply the capital city as well as the country with practical engineers and highly-skilled workforce with good moral qualities, self-control capacity, and teamwork ability. The graduates also have the capacity of creating jobs for themselves and others. They can cooperate internationally, develop sustainably, and meet the requirements of technological innovations as well as the demand for socio-economic development".

 

 

                The annual number of admitted students: 2,500 students of all level.

                Out teaching staff are all well qualified, with over 70 percent at postgraduate level, and many of them have been awarded with certificates of merit in various national competitions such as the National Teaching Competitions and the National Competitions of Self-made Vocational Teaching Aids. Also, many students of the college have achieved high rankings in national vocational competitions.

In addition, HCEET has developed nearly 20 intensive training programs in the fields of electricity, electronics, thermal & refrigeration technologies,... as well as transition programs from intermediate school to college and from college to university in order to meet the demand of students and enterprises.