Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 1 HK II - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 43

Năm học 2016 - 2017

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43KTML

05/06 - 10/06

 

 

TTN

 

PL

 

 

 

 

 

 

K02

 

H109

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

 

 

AnhCN

 

 

 

Chính trị

H301

 

 

 

H109

 

 

 

H506

19/06 - 24/06

 

CSKTNL
&ĐHKK

 

 

 ĐLĐL

 

 

 

 

 

H102

 

 

K01

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu